VPIS V 1. RAZRED

Spoštovani starši, vpis otrok v Osnovno šolo XIV. divizije Senovo bo potekal v ponedeljek, 22. 2. 2021, in v torek, 23. 2. 2021, v pisarni šolske svetovalne službe (2. nadstropje šole, pisarna C6). Točno uro vpisa ste starši prejeli po...

VPIS V 1. RAZRED

Dragi starši, vpis otrok v Osnovno šolo XIV. divizije Senovo bo potekal v ponedeljek, 22. 2. 2021, in v torek, 23. 2. 2021, v pisarni šolske svetovalne službe (2. nadstropje šole, pisarna C6). Točno uro vpisa ste starši prejeli po...