NARAVOSLOVNI DNEVI IN NARAVOSLOVNE DEJAVNOSTI

Potekajo skozi celo šolsko leto v različnih oblikah pri pouku, interesnih dejavnostih, raziskovalnih nalogah, naravoslovnih šolah v naravi, naravoslovnih dnevih.


Pripravili bomo dva skupna projektna naravoslovna dneva:

 1. NARAVOSLOVNI DAN: ZDRAVA ŠOLA PRAZNUJE – 1. oktober 2018
 2. NARAVOSLOVNI DAN: EKODAN – NAŠ EKOVRT –  april 2019

      TEME OSTALIH NARAVOSLOVNIH DNI SO:

 1. razred: OLIMJE – maj 2019
 2. razred: ŽIVALSKI VRT V LJUBLJANI – maj 2019
 3. razred: HERMANOV BRLOG V CELJU – maj 2019
 4. razred: NA MORJU – junij 2019
 5. razred: VODA – december 2018
 6. razred: KOZJANSKI PARK – maj 2019
 7. razred: CŠOD KAVKA KOBARID – oktober 2018
 8. razred: POSTONJSKA JAMA, PREDJAMSKI GRAD – maj 2019
 9. razred: PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE V NEK – junij 2019

Prihajoči dogodki

V izbranih kategorijah ni prispevkov.

Arhiv