PREDNOSTNA NALOGA:

NAJPREJ KLIK V GLAVI, NATO KLIK NA RAČUNALNIKU

 

 

Živimo v 21. stoletju, v digitalni dobi, ko si več nihče ne sme privoščiti popolne računalniške nepismenosti. Vsi mi – učitelji, starši in naši učenci – si moramo prizadevati, da postanemo računalniško pismeni. Da je to nujno potrebno, smo se zavedli v preteklem šolskem letu, ko smo se znašli v nenavadni situaciji. Pojavili so se novi izzivi, saj se je naše izobraževanje čez noč preselilo na splet. Računalniška tehnologija je postala naš vsakdan, zato v letošnjem šolskem letu namenjamo več pozornosti varni uporabi spleta, kar bo naša prednostna naloga. V razvitem svetu postajajo množični mediji vse bolj vpleteni v odraščanje otrok in mladostnikov. Svetovni splet je elektronski medij, ki zaradi svoje rabe postaja nepogrešljiv spremljevalec mladih tako pri izobraževanju kot tudi v prostem času. Poplava informacij in napredek novih tehnologij sta poglavitna razloga, ki nas silita, da usvajamo nove oblike medsebojnega komuniciranja, če želimo slediti hitremu tempu tega sveta.

 

Na naši šoli računalnik že vrsto let uporabljamo pri neposrednem delu z otroki, saj je močno motivacijsko sredstvo. Otroci s pomočjo računalnika zbirajo informacije, rišejo, si dopisujejo s prijatelji, igrajo različne didaktične igre in rešujejo interaktivne vaje. Zaradi šolanja na daljavo pa ga uporabljajo za usvajanje novih vsebin, brskanje po spletu in komuniciranje.

V življenju si velikokrat postavljamo meje, naj bo tako tudi pri uporabi računalnika.

Otroku ne smemo prepovedati dostopa do novih tehnologij, pomembna pa je zdrava mera uporabe računalnika, ki jo moramo prilagoditi starosti otrok. Strokovnjaki svetujejo, da se morajo otroci več gibati kot gledati v zaslon. To naj bo merilo staršem.

 

Preden otrok sede za računalnik, se moramo pogovoriti o pravilih. Določimo čas, ki ga bo otrok preživel za napravo. Pozorni moramo biti tudi na ustreznost/neustreznost aplikacij in vsebin, ki jih otrok uporablja.

 

Zavedamo se, da ima splet veliko pozitivnih plati, saj nam olajša učenje in delo. Uporaba spleta pa se iz leta v leto povečuje, kar pripelje do številnih zlorab. Izobraževanje na daljavo nas je postavilo pred dejstvo, da brez računalnikov ne gre. To spoznanje nas ni prestrašilo, ampak naredilo pogumne in radovedne, zato bomo skupaj raziskovali nove tehnologije, aplikacije in splet.

S prednostno nalogo želimo učence:

  • naučiti, da računalnik ni igrača;
  • računalniško opismeniti za uporabo pri učenju;
  • opremiti z zmožnostjo kritičnega pristopa do spletnih vsebin;
  • naučiti, kako prepoznati pasti in nevarnosti na spletu;
  • spodbujati v racionalno časovno uporabo računalnika;
  • pripeljati do spoznanja, da splet in računalnik ne moreta nadomestiti pristnih človeških odnosov;
  • naučiti odgovornega ravnanja na spletu in sprejemanja posledic.

 

Vsi skupaj – učenci, starši in učitelji – si moramo pomagati in si prizadevati, da bomo zastavljene cilje dosegli v čim večji meri.

BODIMO RAČUNALNIŠKO PISMENI, A NE ZASVOJENI!

Prihajoči dogodki

V izbranih kategorijah ni prispevkov.

Arhiv