Zadnji šolski dan,  24. 6. 2019, bo spremenjen vozni red avtobusa in kombija:

12.15 Reštanj, Mali Kamen
12.30 Bohor
1. vožnja kombija bo ob 12.15.