Zaposleni

Strokovni delavci


IME IN PRIIMEK POUČUJE
ga. Barbara RADI razredni pouk
ga. Nada KOZOLE vzgojiteljica
ga. Ana BOGOVIČ razredni pouk
ga. Marjana MEŠIČEK razredni pouk
ga. Aleksandra MACUR razredni pouk
g. Anton PETROVIČ razredni pouk
ga. Verica KUNŠEK razredni pouk
ga. Katja VRANIČAR razredni pouk, PB
ga. Marjana LIKAR razredni pouk
ga. Irena ŠKOBERNE SLJ
g. Peter BUNETIĆ GUM, OPZ, MPZ, PB
ga. Marinka ŽARN MAT
ga. Katarina POŽUN BRINOVEC NAR, BIO, KEM, PB
g. Gregor IVANŠEK TIT, MAT, OIP, NIP, ROID
ga. Lea OPRAVŽ OSTRELIČ TJA, GEO, DKE, OIP
ga. Greta HOSTNIK LUM, PB
ga. Jasmina KENE OIP, PB
g. Matjaž LIPOVŽ TJA
ga. Loti AŠIČ MAT, FIZ
g. Benjamin TERAŠ ŠPO, OJV
ga. Simona ŠOŠTAR SLJ, KNJ
ga. Andreja TOMIĆ ZGO, GEO
ga. Antonija ZAKŠEK ŠPO, OIP, NIP, PB
ga. Katarina KALIN TJA
ga. Mateja KODRIČ GOS, OIP, LAB, PB
ga. Anja CIRNSKI SLJ, PB
ga. Sergeja HABINC razredni pouk, PB
ga. Svjetlana MIŠKOVIĆ ISP
ga. Simona KOVAČ OIP
ga. Silva KOLMAN PB
ga. Jerneja KRŽAN DSP – stalna spremljevalka
ga. Cvetka BOŽIČ DSP – stalna spremljevalka
ga. Lucija NOVŠAK DSP
ga. Veronika TAMBOLAŠ DSP
ga. Tjaša STRNIŠA DSP
ga. Eva MOŠKON DSP
ga. Petra KAMPL PETRIN DSP

 

Ostali zaposleni
IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO
g. Vinko HOSTAR ravnatelj
ga. Sergeja HABINC pomočnica ravnatelja
ga. Breda BRILEJ računovodkinja
ga. Silva SIKOŠEK tajnica VIZ
ga. Svjetlana MIŠKOVIĆ svetovalna delavka
ga. Simona ŠOŠTAR knjižničarka
g. Ivan BAZNIK hišnik
g. Robi POŽUN hišnik
ga. Danica ABINA kuharica
ga. Milena ŽUPANC kuharica
ga. Lidija LISEC čistilka, kuharica
ga. Branka BOŽIČNIK čistilka
ga. Ane JELIČIĆ čistilka
ga. Irena KARTUŠ čistilka
ga. Marjana LAPUH čistilka
ga. Nada ŠTURBEJ čistilka
ga. Vesna SENIČAR čistilka
ga. Suzana ŠTURBEJ čistilka

 

Prihajoči dogodki

V izbranih kategorijah ni prispevkov.

Arhiv