Zaposleni

Strokovni delavci


IME IN PRIIMEK POUČUJE
ga. Barbara RADI razredni pouk
ga. Anja CIRNSKI vzgojiteljica
ga. Mojca ULČNIK razredni pouk
ga. Ana BOGOVIČ razredni pouk
ga. Marjana MEŠIČEK razredni pouk
ga. Aleksandra MACUR razredni pouk
g. Anton PETROVIČ razredni pouk
ga. Verica KUNŠEK razredni pouk
ga. Katja VRANIČAR razredni pouk
ga. Marjana LIKAR razredni pouk
ga. Irena ŠKOBERNE SLJ
g. Peter BUNETIĆ GUM, OPZ, MPZ, PB
ga. Marinka ŽARN MAT
ga. Katarina POŽUN BRINOVEC NAR, BIO, KEM, OIP
g. Gregor IVANŠEK TIT, MAT, OIP, NIP, ROID
ga. Lea OPRAVŽ OSTRELIČ TJA, GEO, DKE, OIP, NIP
ga. Greta HOSTNIK LUM, OIP, PB
ga. Jasmina KENE OJV, OIP, PB
g. Matjaž LIPOVŽ TJA, OIP
ga. Loti AŠIČ MAT, FIZ
g. Goran BREČKO ŠPO, PB
ga. Simona ŠOŠTAR SLJ, OIP
ga. Andreja TOMIĆ ZGO, GEO
ga. Antonija ZAKŠEK ŠPO, OIP, NIP
ga. Katarina KALIN / nad. ga. Sabina ŠVAJGER TJA, NIP
ga. Nives ŽABKAR GOS, OIP, KEM, PB
ga. Anja CIRNSKI DSP
ga. Sergeja HABINC razredni pouk
ga. Tina PANGERČIČ DSP – stalna spremljevalka
ga. Simona KOVAČ OIP, ZGO, PB
ga. Silva KOLMAN PB
ga. Jerneja KRŽAN LAB
ga. Cvetka BOŽIČ DSP – stalna spremljevalka
ga. Lucija NOVŠAK DSP
ga. Veronika TAMBOLAŠ DSP
ga. Tjaša STRNIŠA DSP
ga. Eva VODEB DSP
ga. Petra KAMPL PETRIN DSP
ga. Veronika SIMONČIČ DSP
ga. Klara HUMEK SLJ, PB

 

Ostali zaposleni
IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO
g. Vinko HOSTAR ravnatelj
ga. Sergeja HABINC pomočnica ravnatelja
ga. Breda BRILEJ računovodkinja
ga. Silva SIKOŠEK tajnica VIZ
ga. Teja BRADAČ svetovalna delavka
ga. Simona ŠOŠTAR knjižničarka
g. Ivan BAZNIK hišnik
g. Robi POŽUN hišnik
ga. Danica ABINA kuharica
ga. Milena ŽUPANC kuharica
ga. Lidija LISEC čistilka, kuharica
ga. Branka BOŽIČNIK čistilka
ga. Ane JELIČIĆ čistilka
ga. Irena KARTUŠ čistilka
ga. Marjana LAPUH čistilka
ga. Nada ŠTURBEJ čistilka
ga. Vesna SENIČAR čistilka
ga. Suzana ŠTURBEJ čistilka

 

Prihajoči dogodki

V izbranih kategorijah ni prispevkov.

Arhiv