STROKOVNI DELAVCI

 

 

 

 

ODDELEK / UČILNICA

RAZREDNIŠTVO

POUČUJE

1. a/P6

ga. Ana BOGOVIČ

ga. Anja CIRNSKI

razredni p.

vzgojiteljica

1. b/P5

ga. Marjana MEŠIČEK

ga. Anja CIRNSKI

razredni p.

vzgojiteljica

2. a/A7

ga. Barbara RADI

razredni p.

   2. b/A6

g. Andraž POLUTNIK

razredni p.

3. a/A10

ga.  Aleksandra MACUR

razredni p.

3. b/A11

ga.  Špela DIMIČ

razredni p.

4. a/C5

g. Anton PETROVIČ

razredni p.

4. b/C23

ga. Silva KOLMAN

razredni p.

5. a/C8

ga. Katja VRANIČAR

razredni p.

5. b/C7

ga. Marjana LIKAR

razredni p.

PB1/P6

ga. Sabina PRAH

PB

PB2/A6

ga. Simona KOVAČ

PB

PB3/A10

ga. Greta HOSTNIK

PB

 PB4/A11

g. Matjaž LIPOVŽ

PB

     

6. a/C22

ga. Mateja KODRIČ

GOS, OIP

7. a/C3

ga. Lea OPRAVŽ OSTRELIČ

TJA, OIP

7. b/C18

ga. Klara HUMEK

SLJ

8. a/B8

ga. Loti AŠIČ

FIZ, MAT, OIP

8. b/B7

ga. Marinka ŽARN

MAT

9. a/C4

ga. Irena ŠKOBERNE

SLJ, OIP

9. b/K2

g. Peter BUNETIĆ

GUM

 

 

 

 

PEDAGOŠKO DELO V ŠOL. L. 2020/21 IZVAJAJO TUDI NERAZREDNIKI:

 

 

 

ga. Greta HOSTNIK

LUM, OIP

ga. Jasmina KENE

OIP, NIP, JV

g. Matjaž LIPOVŽ

TJA

g. Goran BREČKO

ŠPO, OIP

ga. Simona ŠOŠTAR

Knjižna in knjižnična vzgoja

ga. Antonija ZAKŠEK

ŠPO, NIP

ga. Katarina KALIN

TJA

ga. Katarina Požun BRINOVEC

NAR, BIO, KEM, OIP

g. Roman PLETERSKI

ZGO, GEO, DKE

 

ROID

ga. Svjetlana MIŠKOVIČ

DSP

ga. Teja BRADAČ

DSP

ga. Simona KOVAČ

ZGO, OIP

ga. Sergeja HABINC

RP

ga. Jerneja KRŽAN

LAB, TIT, OIP, NIP

ga. Melita JAZBEC

DSP – stalna spremljevalka

ga. Urška TOVORNIK

DSP – stalna spremljevalka

ga. Petra KAMPL PETRIN

DSP

ga. Polona TRATNIK

DSP

ga. Špela TRŠINAR

DSP

ga. Veronika TAMBOLAŠ

DSP

ga. Danijela ŠVAJGER

DSP

ga. Veronika SIMONČIČ

DSP

ga. Eva VODEB

DSP

ga. Estera ŽIBERT

DSP

   

 

 

 

OSTALI ZAPOSLENI

 

 

g. Vinko HOSTAR

RAVNATELJ

ga. Sergeja HABINC

POMOČNICA RAVNATELJA

ga. Breda BRILEJ

RAČUNOVODKINJA

ga. Silva SIKOŠEK

TAJNICA VIZ

ga. Svjetlana MIŠKOVIĆ

SVETOVALNA DELAVKA

ga. Simona ŠOŠTAR

KNJIŽNIČARKA

ga. Danica ABINA

ga. Milena ŽUPANC

ga. Lidija LISEC

KUHARICE

g. Ivan BAZNIK

g. Robi POŽUN

HIŠNIKA

ga. Suzana ŠTURBEJ

ga. Branka BOŽIČNIK

ga. Ane JELIČIĆ

ga. Irena KARTUŠ

ga. Marjana LAPUH

ga. Nada ŠTURBEJ

ga. Vesna SENIČAR

ga. Lidija LISEC

ČISTILKE