Skoči na glavno vsebino

V petek, 20.10.2017, smo učenci Osnovne šole XIV. divizije Senovo imeli prvi sestanek šolske skupnosti. Zbrali smo se  učenci od 3. do 9. razreda – predsedniki in podpredsedniki razrednih skupnosti.

Na sestanku je najprej imel nagovor g. ravnatelj, ki nas je opomnil, da se moramo med seboj spoštovati, še posebej pa moramo sodelovati. Živeti moramo vrednote, si med seboj pomagati, sproti razreševati probleme, se pogovarjati in stremeti k uresničevanju zastavljenih ciljev. Spomnili smo se tudi, kakšen mora biti predstavnik šole: mora imeti lepe ocene, biti mora vzor drugim z delom in obnašanjem. Nato so sledile volitve. Volili smo predsednika in podpredsednika šolske skupnosti.

Predsednik šolske skupnosti je Samo Omerzu, podpredsednik Urban Strnad. Čestitamo! Tudi sama sem dobila odgovorno nalogo: skrbela bom za zapisnike. Naša mentorica je svetovalna delavka ga. Svjetlana Mišković.

Patricia Mrkša, 7.b

Dostopnost