Skoči na glavno vsebino

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši, cenjeni sodelavci!

Danes, v ponedeljek, 2. septembra, je šolski zvonec naznanil začetek šolskega leta 2019/20 in prijazno smo odprli vrata polni pričakovanj in smelih načrtov. Nič več ne bo dolgčas šolski stavbi, saj bo zaživela ob vedoželjnosti učencev, povsem nov pridih ji bomo dali z žlahtnostjo življenja in dela, z mozaikom pouka, dejavnosti, projektov. Skupaj bomo spisali zgodbo Piše se šolsko leto 2019/20 – v tej zgodbi pa prijazen pozdrav in toplo dobrodošlico izrekam prvošolkam in prvošolcem.

Publikacija, ki jo pravkar držite v rokah, naj bo vodnik skozi šolsko leto. Predstavlja bogate vsebine dela in življenja šole, mednje smo letos dodali nekaj novosti – nadgradili smo programe dni dejavnosti, izbirnih vsebin, interesnih dejavnosti in dneva odprtih vrat šole. Udejanjenje začrtanega dela in realizacija ciljev je odvisna od nas vseh, ki soustvarjamo vzgojno-izobraževalno delo in tako tudi vsako šolsko leto posebej: učenk in učencev, strokovnih in drugih delavcev šole, staršev. Prvo mesto zavzema pouk. Zavedamo se, da je naša najpomembnejša in najodgovornejša naloga učence opremiti s temeljnimi znanji in spoznanji, ki jim bodo služila pri vseživljenjskem učenju. Obenem pa moramo graditi in nadgraditi vrednote. Šola je najpomembnejši medij za prenos znanj in zavedanja pomena življenja v svetu vrednot, saj prenaša in plemeniti dediščino mnogih generacij. Prav zato smo v naše osnovno poslanstvo letos vpletli prednostno nalogo: Šola – vez generacij skozi znanje in sodelovanje. Prvi koraki na poti do znanja se naredijo doma, v šoli jim dodamo nove in jih usmerjamo k cilju s tesnim sodelovanjem tako z  učenci kot tudi z vami, starši. V šoli ne le poučujemo in vzgajamo, ampak tudi ozaveščamo učence o pomenu znanja kot vrednote. Želimo si še tesnejšega sodelovanja z vami, spoštovani starši. Skupaj bomo zmogli več in bolje. Kako bomo sodelovali in na naše učence/vaše otroke prenašali znanja, izkušnje, vrednote in kako bomo realizirali prednostno nalogo, si lahko preberete na strani….Ob bok prednostni nalogi pa naj izpostavim:  skrb za urejeno šolsko torbo – prva naloga pred potjo v šolo – v njej naj bodo potrebščine, ki jih otrok res potrebuje in tako ne bo nikoli pretežka; odgovoren odnos do lastnine – potrebščine naj bodo urejene, zvezki zaviti, v šoli jih skrbno uporabljajte, da vam bodo res služili za učenje; sprotno učenje in opravljanje nalog – učenci, poskrbite za urnik ponavljanja učne snovi, za pisanje naloge, kajti v šoli bomo redno in dosledno preverjali, utrjevali in nadgrajevali znanje, le tako je moč usvojiti standarde znanja;   gibanje – starši poskrbite, da bodo otroci prosti čas preživljali koristno in zdravo, v šoli bomo za to skrbeli z minutami gibanja, z bogatimi športnimi vsebinami. Posebno pozornost moramo skupaj nameniti nalogi, da ponotranjimo obče priznane vrednote, kot so: strpnost, spoštovanje, dobra komunikacija. S takšnim delom bomo bogatili drug drugega in osebnostno rastli  Za vse omenjeno daje vzgojno-izobraževalno delo številne priložnosti in izzive, le-te bomo kakovostno nadgradili tudi na dnevih dejavnosti in skozi projekte. Naše osnovno poslanstvo bomo plemenitili na področju dela kot UNESCO, KULTURNA, EKO IN ZDRAVA šola. Učenci bodo svojo ustvarjalno žilico in talent lahko pokazali s sodelovanjem na natečajih in tekmovanjih. Na razrednih urah in na sestankih šolske skupnosti lahko učenci razgrnete svoje poglede na izzive sodobne družbe, poveste, kaj si želite in kaj bi lahko bilo drugače. Vas, spoštovani starši, vabim, da redno prihajate v šolo  na vse oblike sodelovanja s starši, še posebej vabljeni na dan odprtih vrat šole. Veselimo se plodnega sodelovanja in skupnega dela v korist učencev/otrok, kajti vi predstavljate most med otrokom in šolo. Spodbujajte jih pri delu za šolo, pri aktivnostih v prostem času, svetujte jim in zahtevajte od njih najboljše, kar zmorejo. Skupaj bomo zmogli otrokom privzgojiti delovne navade in odgovornost, skupaj jih bomo naučili in jim privzgojili vse, kar bodo potrebovali za življenje.  Ker delamo v dobro otrok, bo šolsko leto gotovo uspešno.

Vrata naše šole so  odprta vsem, ki nas želite obiskati; gostom, nekdanjim učencem, upokojenim sodelavcem. Radi vam bomo razkazali šolo, poklepetali, morda obujali spomine ali pa kovali nove načrte.

Učenci, starši – preberite Publikacijo do konca, med letom pa jo večkrat odprite, da vas spomni na program dela, na pravila obnašanja, na zapis opravičila.

Ni pravega začetka, če ni načrtovane poti – načrtovali smo jo; ni pravega konca, če se  ne ozremo nazaj  z zadovoljstvom – skozi znanje in sodelovanje nam bo uspelo.

Uspešno in prijetno šolsko leto vam želim!

Senovo, 2. september 2019                               Vinko Hostar, ravnatelj

  

 

 

Dostopnost