Skoči na glavno vsebino

Spoštovani,

skladno z veljavno zakonodajo se lahko Šolskemu skladu Osnovne šole XIV. divizije Senovo nameni do največ 0,3 % dohodnine (Sklep o določitvi upravičencev do donacij v letu 2022, Ur. l. RS, št. 125/22, z dne 30. 9. 2022).

Obrazec je dostopen na spletni strani šole in na portalu eDavki.

Vabimo vas, da obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« izpolnite z vašimi podatki. Obrazec lahko izpolni vsak davčni zavezanec R Slovenije, ki bi želel del dohodnine nameniti našemu šolskemu skladu. Izpolnjen obrazec lahko oddate v tajništvu šole in ga bo šola poslala davčnemu uradu oz. ga pošljete sami. Rok oddaje: do 15. decembra 2022.

Sredstva bodo namenjena za pomoč učencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij, lahko se financirajo dejavnosti in potrebe posameznega oddelka, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. Sredstva se lahko namenijo tudi za nakup nadstandardne opreme za zvišanje standarda pouka.

Osebni podatki, zapisani na obrazcu, se bodo posredovali samo za namen v zvezi z zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije. 

Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje pri zbiranju sredstev za šolski sklad.

Prijazen pozdrav.                                             Vinko Hostar, ravnatelj

Obrazec Zahteva za namenitev dela dohodne za donacije

Dostopnost