Skoči na glavno vsebino

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši, cenjeni sodelavci!

Letos je 3. september dan za nov začetek – začetek šolskega leta 2018/19. Vanj vstopamo smelo, z zanosom, s pričakovanji in z načrti. Šolska stavba bo zaživela z otroško  vedoželjnostjo, prepletom pouka, dejavnosti, projektov. Nov pridih bo dobila z novimi izzivi, žlahtnost življenja in dela s starimi in novimi obrazi – prisrčna dobrodošlica prvošolcem.

V Publikaciji za šolsko leto 2018/19 so koristni napotki in bogate vsebine dela in življenja šole, zato naj vam služi kot vodnik med šolskim letom. Spoštovani starši, preberite jo skupaj z otrokom, med letom jo večkrat vzemite v roke in na to navadite tudi otroka, saj mu bo kot beležka, kažipot, morda opomnik.

Šolsko delo in z njim povezani rezultati so plod vseh nas, ki soustvarjamo vsako šolsko leto: učenk in učencev, strokovnih in drugih delavcev šole, staršev.

Najpomembnejši cilj šole je: dati otroku čim več uporabnega znanja in ga motivirati za učenje, tako pri rednem pouku kot pri nadstandardnih dejavnostih, kajti v današnjem času je zagotovo najbolj pomembno opremiti učence s temeljnimi znanji in vedenji, s pomočjo katerih se bodo lahko uspešno vseživljenjsko izobraževali. V naše osnovno poslanstvo in vse dejavnosti  bomo vpeli prednostno nalogo: Ohraniti pravice, graditi vrednote. Naši otroci ne potrebujejo le znanj in spretnosti – potrebujejo tudi vrednote. Morajo jih razumeti, usvojiti in jih živeti. Vrednote so vse tisto, čemur priznavamo veliko vrednost. So cilji, ki jih cenimo in so mišljenje o tem, kaj je dobro in prav. Odsevajo naš kulturni in duševni razvoj. Nekatere med njimi so obče priznane;  namenili jim bomo pozornost in se trudili, da jih v največji meri ponotranjimo. Znanje – vrednota,  ki odpira pot v svet in je edino pravo bogastvo. Že Newton je rekel, da je kaplja tisto, kar vemo in morje tisto, česar ne vemo. Torej je ogromno priložnosti za usvajanje novih znanj in nadgradnjo le-teh. Spoštovanje je vrednota, ki mora temeljiti na prepričanju, da je vsako človeško bitje dragoceno, pomembno, da je vsak posameznik svet zase. Skupaj s spoštovanjem do sebe in soljudi hodi strpnost – vrednota,  ki se jo moramo učiti in jo vedno znova uriti. Raste namreč skozi iskren pogovor. Omogoča nam, da spoznamo drugačne in ob tem spoznavamo tudi sebe v novi luči, tako bogatimo drug drugega in osebnostno rastemo. Prav strpnost bo letos naša vrednota vrednot.

V hitrem življenjskem ritmu je tudi čas prava vrednota. Izkoristite vsak trenutek in prepoznajte njegovo vrednost. V šoli se bomo trudili, da bomo čas plemenitili na različne načine. Vzgojno-izobraževalno delo je najpomembnejše, dodali mu bomo nove vsebine s kakovostnimi dnevi dejavnosti in projekti. S slednjimi so vezani cilji UNESCO, KULTURNIH, EKO in ZDRAVIH šol. Potrditev, da delamo res kvalitetno, sta  tudi novici, da smo ohranili status v mednarodni mreži UNESCO šol in ponovno pridobili laskavi naziv Kulturna šola, tokrat za obdobje 2018-2023. Priključili smo se projektu RASTOČA KNJIGA. Učence bomo spodbujali k branju, poustvarjanju, sodelovanju na natečajih in razvijali iniciativnost posameznikov in skupin. Vrata naše šole bodo, tako kot doslej, odprta vsem izzivom in vsakomur, ki bo želel vstopiti.

Vas, spoštovani starši, vabim, da mesečno prihajate na razgovore k razrednikom in tudi ostalim strokovnim delavcem; to lahko storite v okviru pogovornih ur, starševskih sestankov in tedenskih individualnih ur, namenjenih pogovoru z učitelji. Še posebej vas vabim na izobraževanje za starše in na dejavnosti v okviru odprtih vrat šole. Odprti bomo tudi za vsa vaša vprašanja, pobude, ideje, skratka za vse tisto, kar pripomore k sobivanju v spoštljivih medsebojnih odnosih, sodelovanju, kjer je prostor za razumevanje in pot do skupnih uspehov. V takšnih okoliščinah gredo pravice in dolžnosti z roko v roki. Skupaj bomo zmogli otrokom privzgojiti delovne navade, od sprotnega učenja, urejene šolske torbe do izdelanih urnikov domačega dela in preživljanja prostega časa. Poleg  dela v šoli, spodbujanja ustvarjalnosti in kreativnosti, je nadvse pomemben trud, ki ga učenci vložijo v delo za šolo, doma. Starši, pri tem jih spodbujajte in nudite nasvete; zahtevajte od njih najboljše, kar zmorejo. Ob morebitnih težavah, učnih in drugih, obiščite učitelja. Izkoristite pomoč, nasvete in usmeritve  šolske svetovalne službe. Vsi delamo v dobro otrok in prepričan sem, da bomo storili vse, da bo to šolsko leto uspešno.

Albert Einstein je med drugim dejal: Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo mnogih generacij. Vse to znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte.

Z medsebojnim spoštovanjem nas bo skupna pot skozi šolsko leto pripeljala k zastavljenim ciljem in novim uspehom.

                                               Prijazno in uspešno šolsko leto vam želim!

Senovo, 3. september 2018                                                                        Vinko Hostar, ravnatelj   

Dostopnost