Skoči na glavno vsebino

 

OŠ XIV. divizije Senovo

Trg XIV. divizije 3

Senovo

 

13. 3. 2020

 

OBVESTILO

 

Spoštovani starši!

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19, bo v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah. To pomeni, da se vzgojno-izobraževalna dejavnost ne bo izvajala fizično v vrtcih in šolah oziroma, da se v določenih primerih začasno ne bo izvajala. Če ima šola možnost izvedbe izobraževanja na daljavo, šteje izveden pouk tudi v realizacijo ur pri izvedbi posameznega predmeta.

Tudi v OŠ XIV. divizije Senovo predlagamo, da nadaljujemo z učnim procesom, in sicer v obliki posredovanja zapiskov, spletnih povezav do e-gradiv in video predavanj na vaše elektronske naslove.

Prosimo vas, da gradiva posredujete vašim otrokom. Pri tem posebno pozornost namenite varni rabi interneta.

Strokovni delavci bodo v tednu od 16. 3. 2020 do 20. 3. 2020 od 7. do 15. ure dosegljivi na elektronskih naslovih, ki jih bomo objavili na spletni strani šole.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

 

Vinko Hostar, ravnatelj

Elektronski naslovi strokovnih delavcev
Ime in priimek strokovnega delavca Elektronski naslov
Vinko Hostar vinko.hostar@guest.arnes.si
Sergeja Habinc sergeja.habinc@guest.arnes.si
Katja Vraničar katja.vranicar@guest.arnes.si
Aleksandra Macur aleksandra.macur@guest.arnes.si
Ana Bogovič ana.bogovic@guest.arnes.si
Marjana Mešiček marjana.mesicek@guest.arnes.si
Anton Petrovič anton.petrovic@guest.arnes.si
Katarina Požun Brinovec katarina.brinovec@guest.arnes.si
Verica Kunšek verica.kunsek@guest.arnes.si
Silva Kolman silva.kolman2@guest.arnes.si
Marinka Žarn marinka.zarn@guest.arnes.si
Greta Hostnik greta.hostnik@guest.arnes.si
Andreja Tomić andreja.tomic@guest.arnes.si
Peter Bunetić peter.bunetic@guest.arnes.si
Matjaž Lipovž matjaz.lipovz@guest.arnes.si
Irena Škoberne miroslava.skoberne@guest.arnes.si
Loti Ašič loti.asic@guest.arnes.si
Antonija Zakšek antonija.zaksek@guest.arnes.si
Lea Opravž Ostrelič lea.opravz@guest.arnes.si
Goran Brečko goran.brecko@guest.arnes.si
Anja Cirnski anja.cirnski1@guest.arnes.si
Barbara Radi barbara.radi1@guest.arnes.si
Gregor Ivanšek gregor.ivansek1@guest.arnes.si
Simona Šoštar simona.sostar1@guest.arnes.si
Jasmina Kene jasmina.kene@guest.arnes.si
Marjana Likar marjana.likar@guest.arnes.si
Nives Žabkar nives.zabkar@guest.arnes.si
Teja Bradač teja.bradac@guest.arnes.si
Simona Kovač simona.kovac2@guest.arnes.si
Mojca Ulčnik mojca.ulcnik@guest.arnes.si
Klara Humek klara.humek@guest.arnes.si
Katarina Kalin katarina.kalin@gmail.com

 

Dostopnost