Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

V petek, 8. 5. 2020, smo s strani Ministrstva za izobraževanje znanost in šport prejeli okrožnico, kjer so nas obvestili o nameri postopnega odprtja šol. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo za učence 1., 2. in 3. razreda predvidoma od 18. 5. 2020 dalje izvaja v prostorih šole ter da se bo od 25. 5 2020 dalje v prostorih šole izvajalo vzgojno-izobraževalno delo tudi za učence 9. razreda. Od 25. 5. 2020 dalje se za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja, načrtuje izvajanje dopolnilnega pouka ter druge oblike individualne in skupinske pomoči v šoli. Prav tako vas obveščamo, da bomo v primeru odprtja šole izvajali jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Ob tem vas prosimo, da v ti obliki dela vključujete svoje otroke le v primeru, da ju nujno potrebujete.

V skladu s priporočili NIJZ mora šola obvezno pridobiti podpisano izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (izjava je priložena k el. pošti). S tem se v šoli zagotovi varno učno okolje za vse učence. Izpolnjeno izjavo naj imajo učenci s seboj na dan začetka pouka, to je predvidoma 18. 5. 2020. V primeru, da izpolnjene izjave ne bomo prejeli, vašega otroka ne bomo mogli sprejeti v šolo.

Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne morejo obiskovati pouka v šolskih prostorih, šola prilagodi oblike in metode dela. Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za otroke za vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju, ki jih najdete v prilogi el. pošte. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, otroku odsvetujemo vrnitev v šolo. Starši naj se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom – specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine.

Da bomo lahko učinkovito načrtovali in organizirali delo, vas prosimo, da čimprej izpolnite vprašalnik, ki vam ga bodo na vašo el. pošto poslale razredničarke.

Do konca tedna vas bomo seznanili s protokolom vedenja ob vrnitvi učencev v šolo. Tako boste pravočasno prejeli vse podatke o poteku dela, prihodu v šolo ter odhodu domov in druga pomembna navodila, s katerimi bomo skušali zagotoviti varnost učencev in zaposlenih.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Vinko Hostar, ravnatelj

Priloge:

Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede CoV

IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM V ŠOLO

Dostopnost