Podaljšano bivanje in jutranje varstvo

Podaljšano bivanje

Šola organizira podaljšano bivanje za učence od prvega do petega razreda. Imamo štiri oddelke podaljšanega bivanja, ki bodo to šolsko leto v učilnicah P5, P8, A7 in A11. Učenci so lahko v podaljšanem  bivanju od konca pouka do 16.10. V tem času imajo lahko kosilo, sodelujejo pri kulturnih in športnih ter drugih sprostitvenih dejavnostih. Napišejo domače naloge in opravijo druge šolske obveznosti.

Vodje posameznih oddelkov podaljšanega bivanja:

  • 1. oddelek: ga. Nika RADI (učilnica P5)
  • 2. oddelek: ga. Zala GROBELŠEK (učilnica P8)
  • 3. oddelek: ga. Simona KOVAČ (učilnica A7)
  • 4. oddelek: g. Matjaž LIPOVŽ (učilnica A11)

Jutranje varstvo

Za učence 1. razreda organiziramo tudi oddelek jutranjega varstva od 6. do 7.30 ure v učilnici P6. V tem času se učenci, ki potrebujejo varstvo tako zgodaj, igrajo, razgibavajo telo in ob 7. uri tudi pojedo zajtrk. Oddelek jutranjega varstva vodi ga. Jasmina KENE.

 

 

Prihajoči dogodki

V izbranih kategorijah ni prispevkov.

Arhivi