V spodnji prilogi si lahko preberete pravila ravnanja v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID-19:

pravila OŠ Senovo