Predmetnik

PREDMETNIK je predpisan dokument, ki ga je šola dolžna spoštovati. Narekuje nam, koliko ur pouka posameznega predmeta ali dejavnosti mora zagotoviti šola na tedenski in letni ravni.

 

 

OBVEZNI PROGRAM: 1. triletje

 

PREDMETI

                             RAZREDI
1.        2.        3.       
T* L* T L T L
SLOVENŠČINA 6 210 7 245 7 245
MATEMATIKA 4 140 4 140 5 175
TUJI JEZIK     2 70 2 70
LIKOVNA UMETNOST 2 70 2 70 2 70
GLASBENA UMETNOST 2 70 2 70 2 70
SPOZNAVANJE OKOLJA 3 105 3 105 3 105
ŠPORT 3 105 3 105 3 105
ŠTEVILO PREDMETOV 6 7 7
KULTURNI DNEVI 4 4 4
NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3
TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3
ŠPORTNI DNEVI 5 5 5
TEDENSKO UR 20 23 24
TEDNOV POUKA 35 35 35
TEDNOV DEJAVNOSTI 3 3 3

*T = tedensko število ur; L = letno število ur;

OBVEZNI PROGRAM: 2. triletje

 

PREDMETI 4.       5.       6.      
T* L* T L T L
SLOVENŠČINA 5 175 5 175 5 175
MATEMATIKA 5 175 4 140 4 140
TUJI JEZIK 2 70 3 105 4 140
LIKOVNA UMETNOST 2 70 2 70 1 35
GLASBENA UMETNOST 1,5 52,5 1,5 52,5 1 35
DRUŽBA 2 70 3 105    
GEOGRAFIJA         1 35
ZGODOVINA         1 35
NARAVOSLOVJE         2 70
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 3 105 3 105    
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA         2 70
GOSPODINJSTVO     1 35 1,5 52,5
ŠPORT 3 105 3 105 3 105
ODDELČNA SKUPNOST 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5
ŠTEVILO PREDMETOV 8 9 11
KULTURNI DNEVI 3 3 3
NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3
TEHNIŠKI DNEVI 4 4 4
ŠPORTNI DNEVI 5 5 5
TEDENSKO UR 24 26 26
TEDNOV POUKA 35 35 35
TEDNOV DEJAVNOSTI 3 3 3

*T = tedensko število ur; L = letno število ur;

OBVEZNI PROGRAM: 3. triletje

 

PREDMETI 7. 8. 9.
T* L* T L T L
SLOVENŠČINA 4 140 3,5 122,5 4,5 144
MATEMATIKA 4 140 4 140 4 128
TUJI JEZIK 4 140 3 105 3 96
LIKOVNA UMETNOST 1 35 1 35 1 32
GLASBENA UMETNOST 1 35 1 35 1 32
GEOGRAFIJA 2 70 1,5 52,5 2 64
ZGODOVINA 2 70 2 70 2 64
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 1 35 1 35    
FIZIKA     2 70 2 64
KEMIJA     2 70 2 64
BIOLOGIJA     1,5 52,5 2 64
NARAVOSLOVJE 3 105        
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 1 35 1 35    
GOSPODINJSTVO            
ŠPORT 2 70 2 70 2 64
IZBIRNI PREDMETI 2/3   2/3   2/3  
ODDELČNA SKUPNOST 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 16
ŠTEVILO PREDMETOV 14 15 13
KULTURNI DNEVI 3 3 3
NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3
TEHNIŠKI DNEVI 4 4 4
ŠPORTNI DNEVI 5 5 5
TEDENSKO UR 29,5 30 30
TEDNOV POUKA 35 35 32
TEDNOV DEJAVNOSTI 3 3 3

*T = tedensko število ur; L = letno število ur

Prihajoči dogodki

V izbranih kategorijah ni prispevkov.

Arhivi