Skoči na glavno vsebino

Predmetnik

PREDMETNIK je predpisan dokument, ki ga je šola dolžna spoštovati. Narekuje nam, koliko ur pouka posameznega predmeta ali dejavnosti mora zagotoviti šola na tedenski in letni ravni.

 

 

OBVEZNI PROGRAM: 1. triletje

 

PREDMETI

                             RAZREDI
1.        2.        3.       
T* L* T L T L
SLOVENŠČINA 6 210 7 245 7 245
MATEMATIKA 4 140 4 140 5 175
TUJI JEZIK     2 70 2 70
LIKOVNA UMETNOST 2 70 2 70 2 70
GLASBENA UMETNOST 2 70 2 70 2 70
SPOZNAVANJE OKOLJA 3 105 3 105 3 105
ŠPORT 3 105 3 105 3 105
ŠTEVILO PREDMETOV 6 7 7
KULTURNI DNEVI 4 4 4
NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3
TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3
ŠPORTNI DNEVI 5 5 5
TEDENSKO UR 20 23 24
TEDNOV POUKA 35 35 35
TEDNOV DEJAVNOSTI 3 3 3

*T = tedensko število ur; L = letno število ur;

OBVEZNI PROGRAM: 2. triletje
 

PREDMETI 4.       5.       6.      
T* L* T L T L
SLOVENŠČINA 5 175 5 175 5 175
MATEMATIKA 5 175 4 140 4 140
TUJI JEZIK 2 70 3 105 4 140
LIKOVNA UMETNOST 2 70 2 70 1 35
GLASBENA UMETNOST 1,5 52,5 1,5 52,5 1 35
DRUŽBA 2 70 3 105    
GEOGRAFIJA         1 35
ZGODOVINA         1 35
NARAVOSLOVJE         2 70
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 3 105 3 105    
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA         2 70
GOSPODINJSTVO     1 35 1,5 52,5
ŠPORT 3 105 3 105 3 105
ODDELČNA SKUPNOST 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5
ŠTEVILO PREDMETOV 8 9 11
KULTURNI DNEVI 3 3 3
NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3
TEHNIŠKI DNEVI 4 4 4
ŠPORTNI DNEVI 5 5 5
TEDENSKO UR 24 26 26
TEDNOV POUKA 35 35 35
TEDNOV DEJAVNOSTI 3 3 3

*T = tedensko število ur; L = letno število ur;

OBVEZNI PROGRAM: 3. triletje

 

PREDMETI 7. 8. 9.
T* L* T L T L
SLOVENŠČINA 4 140 3,5 122,5 4,5 144
MATEMATIKA 4 140 4 140 4 128
TUJI JEZIK 4 140 3 105 3 96
LIKOVNA UMETNOST 1,5 52,5 1 35 1 32
GLASBENA UMETNOST 1 35 1 35 1 32
GEOGRAFIJA 2 70 1,5 52,5 2 64
ZGODOVINA 2 70 2 70 2 64
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 1 35 1 35    
FIZIKA     2 70 2 64
KEMIJA     2 70 2 64
BIOLOGIJA     1,5 52,5 2 64
NARAVOSLOVJE 3 105        
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 1 35 1 35    
GOSPODINJSTVO            
ŠPORT 2 70 2 70 2 64
IZBIRNI PREDMETI 2/3   2/3   2/3  
ODDELČNA SKUPNOST 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 16
ŠTEVILO PREDMETOV 14 15 13
KULTURNI DNEVI 3 3 3
NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3
TEHNIŠKI DNEVI 4 4 4
ŠPORTNI DNEVI 5 5 5
TEDENSKO UR 29,5 30 30
TEDNOV POUKA 35 35 32
TEDNOV DEJAVNOSTI 3 3 3

*T = tedensko število ur; L = letno število ur

Prihajoči dogodki

V izbranih kategorijah ni prispevkov.

Arhivi

Dostopnost