PREDNOSTNA NALOGA:

Na naši skupni poti vsak korak šteje

 

Šola – zakladnica znanja. Res je, a res je tudi, da je šola mnogo več od tega. Z osnovnim poslanstvom šole se prepletajo mnoge naloge, izzivi in aktivnosti. Šola je prostor, kjer se srečujejo različni pogledi, kulture, razmišljanja, interesi in socialni vzorci, zato je tudi prostor, kjer je zelo pomembna individualizacija in prilagajanje vsakemu posameznemu otroku, njegovim značilnostim in zmožnostim. Zelo pomembno vlogo šole vidimo tudi v skrbi za dobro medsebojno sodelovanje naših učencev.

 

Enako ali celo v večji meri pa je pomembno poudariti sodelovanje otrok znotraj skupine, prilagajanje, komunikacijo, življenje v skupnosti. Ljudje smo socialna bitja in za svoj obstoj nujno potrebujemo drug drugega. Prav je, da se naučimo strpno, prijateljsko, empatično sobivati in biti pomemben član skupnosti, razredne skupnosti in šole nasploh. V letošnjem šolskem letu bomo temu posvečali veliko pozornosti. Naš cilj je vzgojiti učence, ki se spoštljivo pogovarjajo drug z drugim, se mirno dogovarjajo, se naučijo razrešiti nesporazume/konflikte na miren način, se naučijo sklepati kompromise, prepoznajo stisko drugega in so mu pripravljeni nuditi podporo/pomoč. Ves čas se moramo učiti, da bi znali živeti skupaj. To je tudi eden izmed temeljnih UNESCO stebrov, ki jih je Delorsova komisija še posebej poudarila.

Vsi imamo pravico do varnosti, svobode in notranjega občutka moči. Skušajmo ohraniti svoje pravice, pravice drugih in skrbimo za to, da se bomo vsi skupaj dobro počutili. K temu bomo stremeli tudi tako, da bomo na razrednih urah obravnavali teme, ki bodo prispevale k pozitivni samopodobi, dobri medsebojni komunikaciji, ustrezni skrbi zase in za druge. V program dela razrednih skupnosti bomo vnesli vsebine, kot so: učenje o sebi in o drugih, reševanje konfliktov z dialogom, učinkovito samoizražanje in komuniciranje z drugimi, solidarno pomagati. Strpnost igra pomembno vlogo, glavno sporočilo, ki ga želimo prenesti učencem, je – nobeno nasilje ni dopusten način ravnanja v medsebojnih odnosih.

Prednostna naloga je naloga vseh, ki soustvarjamo vsako šolsko leto posebej: učencev, staršev in strokovnih delavcev šole, prav zato, spoštovani starši, verjamemo, da nam boste v pomoč. Na naši skupni poti prav vsak korak šteje. Podajmo se na to pot strpno, optimistično, korak za korakom – uspeh ne bo izostal.

 

Naj nas spremljajo verzi Toneta Pavčka:

… a sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne v žepu ali pod palcem zaklad,
sreča je, če se delo dobro opravi
in če imaš koga rad…

Prihajoči dogodki

V izbranih kategorijah ni prispevkov.

Arhivi