Šola v naravi

Šola bo organizirala tudi v tem šolskem letu del pouka v naravi, kar je ena najzahtevnejših oblik razširjenega programa osnovne šole. Organiziranje te šole zahteva veliko priprav, dodatne strokovne delavce in tudi večja finančna sredstva. Analiza dela dosedanjih šol v naravi je pokazala, da je to dobra oblika vzgoje in izobraževanja, ki pozitivno vpliva na odraščajočo mladino. V letošnjem letu načrtujemo za:

 1. razred: letno šolo v naravi v Nerezinah – junij 2022.
 2. razred: letno šolo v naravi v Nerezinah – 8. 9. do 13. 9. 2021.
 3. razred: zimsko šolo v naravi na Rogli: 24. 1. do 28. 1. 2022.
 4. razred: zimsko šolo v naravi na Rogli: 13. 12. do 17. 12. 2021.
 5. razred: naravoslovno šolo v naravi v CŠOD Breženka v Fiesi od 11. 4. do 15. 4. 2022.

 

Šole v naravi financirajo starši ob pomoči Občine Krško in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Skladno s 14. členom Pravilnika o financiranju šole v naravi (Ur. l. RS, št. 61/04 in dopolnitve) je Svet OŠ XIV. divizije Senovo na redni seji 27. 5. 2009 potrdil Kriterije za dodelitev finančnih sredstev za subvencioniranje šole v naravi tistim staršem, ki zaradi socialnega položaja ne morejo v celoti plačati denarnega prispevka. S kriteriji in postopkom dodelitve boste starši seznanjeni na roditeljskem sestanku.

V skladu s sklepom Občinskega sveta bo Občina Krško v šolskem letu 2021/22 sofinancirala prispevek staršev za letno in zimsko šolo v naravi.

  Prihajoči dogodki

  V izbranih kategorijah ni prispevkov.

  Arhivi