Šola v naravi

Šola bo organizirala tudi v tem šolskem letu del pouka v naravi, kar je ena najzahtevnejših oblik razširjenega programa osnovne šole. Organiziranje te šole zahteva veliko priprav, dodatne strokovne delavce in tudi večja finančna sredstva. Analiza dela dosedanjih šol v naravi je pokazala, da je to dobra oblika vzgoje in izobraževanja, ki pozitivno vpliva na odraščajočo mladino. V letošnjem letu načrtujemo za:

4. razred: letno šolo v naravi v Nerezinah: 12. 6. do 17. 6. 2023

6. razred: zimsko šolo v naravi na Rogli: 20. 2. do 24. 2. 2023.

7. razred: naravoslovno šolo v naravi v CŠOD Kranjska Gora: 3. 10. do 7. 10. 2022.

 

Šole v naravi financirajo starši ob pomoči Občine Krško in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Skladno s 14. členom Pravilnika o financiranju šole v naravi (Ur. l. RS, št. 61/04 in dopolnitve) je Svet OŠ XIV. divizije Senovo na redni seji 27. 5. 2009 potrdil Kriterije za dodelitev finančnih sredstev za subvencioniranje šole v naravi tistim staršem, ki zaradi socialnega položaja ne morejo v celoti plačati denarnega prispevka. S kriteriji in postopkom dodelitve boste starši seznanjeni na roditeljskem sestanku.

V skladu s sklepom Občinskega sveta bo Občina Krško v šolskem letu 2022/23 sofinancirala prispevek staršev za letno in zimsko šolo v naravi.

    Prihajoči dogodki

    V izbranih kategorijah ni prispevkov.

    Arhivi