Šolska prehrana

Tabor nadarjeni

5. – 8. r.

17.5

ga. Svjetlana Miškovič in .

 

ŠOLSKI SKLAD

Šolski sklad pridobiva sredstva za financiranje nadstandardnih dejavnosti v šoli in nakup nadstandardne opreme, ki omogočajo zviševanje standarda vzgojno-izobraževalnega procesa. Sredstva pridobiva iz prostovoljnih prispevkov staršev, prispevkov pravnih in fizičnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Prispevate lahko po svojih zmožnostih na račun: SI56 0110  0600  0030  287, pripišite “Za šolski sklad”. Za vsak prispevek vam bomo hvaležni.

 

ŠOLSKA PREHRANA

V šolski kuhinji pripravljamo zajtrk, malice in kosila za učence. Cena zajtrka, malice in kosila je izračunana tako, da je najbolj ugodna za starše.

Cena zajtrka (1. r.):                              0,45 EVRA

Cena dopoldanske malice (polna cena):  0,90 EVRA

Cena popoldanske malice (1. r.):            0,30 EVRA

Cena kosil:   1. in 2. razred:                   1,90 EVRA

                   3., 4. in 5. razred:              2,20 EVRA

               6., 7., 8. in 9. razred:             2,50 EVRA

 

Učenci imajo lahko subvencionirano malico oz. kosilo (glede na veljavno odločbo za otroški dodatek). Pravico do subvencije za šolsko prehrano imajo učenci za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem. Starši ste bili s postopkom uveljavitve subvencije seznanjeni ob koncu pouka v preteklem šolskem letu.

 

Starši ste dolžni, v primeru odsotnosti otroka od pouka oz. dejavnosti, pravočasno odjaviti posamezni obrok.

Prihajoči dogodki

V izbranih kategorijah ni prispevkov.

Arhivi