Šolska prehrana

V šolski kuhinji pripravljamo zajtrk, malice in kosila za učence. Cena zajtrka, malice in kosila je izračunana tako, da je najbolj ugodna za starše.

Cena zajtrka (1. r.): 0,40 EVRA
Cena dopoldanske malice (polna cena): 0,90 EVRA
Cena popoldanske malice (1. r.): 0,25 EVRA
Cena kosil:     1. in 2. razred: 1,70 EVRA
3., 4. in 5. razred: 1,95 EVRA
6., 7., 8. in 9. razred: 2,20 EVRA

 


Učenci imajo lahko subvencionirano malico oz. kosilo (glede na veljavno odločbo za otroki dodatek). Pravico do subvencije za šolsko prehrano imajo učenci za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem. Starši ste bili s postopkom uveljavitve subvencije seznanjeni ob koncu pouka v preteklem šolskem letu.

 

Starši ste dolžni, v primeru odsotnosti otroka od pouka oz. dejavnosti, pravočasno odjaviti posamezni obrok.

Prihajoči dogodki

V izbranih kategorijah ni prispevkov.

Arhivi