Skoči na glavno vsebino

Šolski in učbeniški sklad

Šolski sklad

Šolski sklad pridobiva sredstva za financiranje nadstandardnih dejavnosti v šoli in nakup nadstandardne opreme, ki omogočajo zviševanje standarda vzgojno-izobraževalnega procesa. Sredstva pridobiva iz prostovoljnih prispevkov staršev, prispevkov pravnih in fizičnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Prispevate lahko po svojih zmožnostih na račun: SI56 0110  0600  0030  287, pripišite “Za šolski sklad”. Za vsak prispevek vam bomo hvaležni.


Učbeniški sklad

Šola izposoja učenkam in učencem veljavne učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, ki ga je šola ustanovila ob finančni podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Za izposojene knjige iz tega sklada učencem ni potrebno plačati obrabnine, saj jo na osnovi zahtevka zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje do 1/3 maloprodajne cene kompleta novih učbenikov. Šolski učbeniški sklad vodita ga. Barbara RADI in ga. Vida GERŠAK, pri razdeljevanju jima pomagajo razredniki.

Prihajoči dogodki

V izbranih kategorijah ni prispevkov.

Arhivi

Dostopnost