Šolski okoliš

Osnovno šolo XIV. divizije Senovo obiskujejo učenci:

  • s Senovega,
  • z Malega Kamna (razen hišnih številk 29, 29A, 30, 30A, 31, 31A, 31B, 32, 32A, 33, 34, 36, 36A, 36B, 37, 37A, 37B, 38, 38B, 38C, 38D, 39, 40, 40A, 41, 41A, 42, 42B, 43, 44, 45, 65, 67 in 69),
  • z Reštanja,
  • z Dobrove,
  • iz Šedma,
  • iz Brezja,
  • iz Kališovca,
  • iz Dovškega,
  • iz Stranj
  • in z Gorenjega Leskovca.

Prihajoči dogodki

V izbranih kategorijah ni prispevkov.

Arhivi