Skoči na glavno vsebino

V šolskem letu 2022/23 se spreminja vozni red na relaciji Gorenji Leskovec – Brezje pri Dovškem – OŠ Senovo in deloma avtobusna relacija Dobrova – Šedem – OŠ Senovo.

Avtobus, ki se pripelje iz Dobrove na Šedem, pelje do glavne avtobusne postaje na Šedmu in nato nadaljuje v smeri Ravne (h. št. Reštanj 42, 44) proti šoli.

V mesecu avgustu je šola pridobila še en kombi, ki bo nadomestil vožnjo avtobusa na relaciji Gorenji Leskovec – Brezje pri Dovškem – OŠ Senovo. S tem se spreminja jutranji vozni red na omenjeni relaciji, prevozi po pouku v omenjeni smeri bodo odvisni od urnika oz. vključenosti učencev v NIP, OIP, ID, DOD/DOP ipd.  

Vozni red kombijev po pouku bomo prilagajali urniku in zaključku dejavnosti po pouku.  

Učenci (oz. starši/skrbniki) bodo ob koncu drugega tedna (predvidoma do 9. 9. 2022) izpolnili obrazec, kjer bodo navedli, kdaj končajo s poukom in ostalimi dejavnostmi. Glede na pridobljene podatke bomo organizirali prevoze kombijev. V primeru, da bo učenka oz. učenec neupravičeno zamudil prevoz, ki mu bo dodeljen, do naknadnega prevoza ne bo upravičen.  

Vozači so dolžni obiskovati varstvo vozačev. Za vse učence, ki se v šolo vozijo, je organizirano varstvo vozačev po končanem pouku v učilnici B8. V tem času učenci pojedo kosilo, napišejo domače naloge ali opravijo druge šolske obveznosti.

VOZNI RED ZA AVTOBUS

DOBROVA – ŠEDEM – RAVNE – SENOVO

POSTAJE ZJUTRAJ PO POUKU
DOBROVA 6.30  
ŠEDEM 6.45  
RAVNE 6.50  
SENOVO 7.00 14.15
SENOVO  

Dodatna vožnja: Šedem – Reštanj – Mali Kamen

13.05

 

REŠTANJ – REŠTANJ – BELO – MALI KAMEN – SENOVO

POSTAJE ZJUTRAJ PO POUKU
ZG. REŠTANJ 7.05  
REŠTANJ 7.07  
BELO 7.08  
MALI KAMEN (MINA) 7.12  
MALI KAMEN (VRH) 7.14  
SENOVO 7.25 13.55
SENOVO  

Dodatna vožnja: Šedem – Reštanj – Mali Kamen

13.05

 

Iz Gorenjega Leskovca, Brezja pri Dovškem, Zaloga, z Ložc, s Prebkovja in s Švarča se letos v šolo vozijo učenci s šolskima kombijema po sledečem voznem redu:

  1. KOMBI

 GOR. LESKOVEC – BREZJE PRI DOVŠKEM – SENOVO

Smer vožnje

Odhod kombija

(zjutraj)

Odhod kombija

(po pouku)

1. vožnja:

GOR. LESKOVEC

6.45  

2. vožnja:

BREZJE (VRH) – BREZJE

7.10  
SENOVO   glede na zaključek pouka (odvisno od števila otrok)

 

  1. KOMBI
Smer vožnje

Odhod kombija

(zjutraj)

Odhod kombija

(po pouku)

Zalog, Ložce, Prebkovje

(1. skupina)

 6.25  

Ložce, Prebkovje

(2. skupina)

 6.50  
Švarč – Okrog 7.10  
   

Dodatna vožnja:

Ložce – Prebkovje

13.05

Prvi šolski dan (1. 9. 2022) se bodo prevozi po pouku začeli že ob 12.15. Ostale dni po navedenem časovnem razporedu.

Za dodatne informacije oz. pojasnila pišite na el. naslov sergeja.habinc@guest.arnes.si. 

Dostopnost