Skoči na glavno vsebino

V A B I L O na 1. starševski sestanek, ki bo v torek, 8. septembra 2020.

Starševski sestanek bomo izvedli v matičnih učilnicah po naslednjem časovnem razporedu:

 • ob 16. uri za starše učencev vseh a-oddelkov,
 • ob 17. uri za starše učencev vseh b-oddelkov.

Dnevni red:

 1. ukrepi in priporočila za preprečevanje širjenja COVID-19,
 2. predstavitev osnutka Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21 (Publikacija),
 3. prednostna naloga: Najprej klik v glavi, nato klik na računalniku,
 4. značilnosti in posebnosti programa in dela oddelka (dan odprtih vrat šole, šola v naravi, ekskurzije, dnevi dejavnosti, izbirni predmeti, podaljšano bivanje),
 5. pregled in morebitna dopolnitev Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda,
 6. postopek pridobitve in uveljavljanje statusa učenca,
 7. šolska prehrana,
 8. imenovanje/potrditev članice/člana v Svet staršev,
 9. vprašanja, predlogi, pobude.

Sestanek bo predvidoma trajal eno uro.

Ob vstopu v šolo upoštevajte navodila NIJZ (uporaba zaščitnih mask in razkuževanje rok).

Pričakujem vašo udeležbo in vas pozdravljam.

                                                                                           Vinko Hostar, ravnatelj

Dostopnost