Od 1. 6. 2020 dalje ponovno stopa v veljavo vozni red, kot je veljal do 13. 3. 2020 oz. do zaprtja šole.