Skoči na glavno vsebino
Pozdravljeni bodoči srednješolci,
stanje vpisa in postopek vpisa lahko spremljate na spletni strani ministrstva, ki je dostopna na spodnji povezavi:
Kandidati, ki se prijavijo na šolo oziroma v program brez omejitve vpisa, se po zaključku osnovnošolskega izobraževanja ob predložitvi izvirnikov spričeval tudi vpišejo. Kandidati, ki pa se prijavijo na šolo oziroma v program z omejitvijo vpisa, pa sodelujejo v izbirnem postopku, v katerem šole kandidate na podlagi meril za izbiro v primeru omejitve vpisa izbirajo v dveh krogih. V prvem krogu izberejo kandidate za 90 % razpisanih mest. Kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so oddali prijavo, se lahko v drugem krogu prijavijo na preostalih 10 % vpisnih mest na šolah z omejenim vpisom ali na prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.
Omejitev vpisa bo na spletni strani ministrstva objavljena 26. 6. 2020. Vpis učencev v srednje  šole (če so izbrani v 1. krogu izbirnega postopka) bo potekal med 30. 6. in 6. 7. 2020.
Če kandidati v prvem krogu izbirnega postopka ne bodo izbrani sledi 2. krog izbirnega postopka. Srednje šole neizbrane kandidate do 6. 7. 2020 obvestijo o možnostih za vpis v 2. krogu izbirnega postopka.
Do 9. 7. 2020 do 13.ure se učenci lahko vpišejo v programe, ki še imajo prosta mesta.
Želim vam, da bi bili vsi sprejeti v želene programe srednjih šol in uspešno nadaljnje šolanje oz. karierno pot!
Lepo vas pozdravljam,
Svjetlana Mišković
Šolska svetovalna delavka
Dostopnost