Spoštovani starši,

vstopamo v novo šolsko leto in kot vsa leta doslej bomo tudi letos cenili vaše dobro sodelovanje s šolo, vaše pobude, se veselili obiskov v šoli, še posebej pa dejstva, da redno spremljate delo svojih otrok – naših učencev. Prav to je del letošnje prednostne naloge.

Strokovni delavci smo skrbno načrtovali pouk in vse spremljajoče dejavnosti, si zadali visoke cilje, pripravili nove izzive za učence. Le-ti bodo o vsem dobili pomembne informacije že prvi šolski dan. Prav je, da tudi vas, spoštovani starši, že na samem začetku seznanimo z načrtom in programom šolskega leta 2019/20. Preden vas povabim na 1. starševski sestanek, izražam željo, da redno spremljate spletno stran šole – dobili boste pomembne informacije, prebirali prispevke svojih otrok, pa trudi kakšno zanimivost.

Vabilo na 1. starševski sestanek