Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,

vstopamo v novo šolsko leto in kot vsa leta doslej bomo tudi letos cenili vaše dobro sodelovanje s šolo, vaše pobude, se veselili obiskov v šoli, še posebej pa dejstva, da redno spremljate delo svojih otrok – naših učencev.

Strokovni delavci smo skrbno načrtovali pouk in vse spremljajoče dejavnosti, si zadali visoke cilje, pripravili nove izzive za učence. Le-ti bodo o vsem dobili pomembne informacije že prvi šolski dan. Prav je, da tudi vas, spoštovani starši, že na samem začetku seznanimo z načrtom in programom šolskega leta 2018/19. Preden vas povabim na 1. starševski sestanek, izražam željo, da redno spremljate spletno stran šole – dobili boste pomembne informacije, prebirali prispevke svojih otrok, pa trudi kakšno zanimivost.

V A B I L O

na 1. starševski sestanek, v torek, 4. septembra 2018, ob 17. uri.

Dnevni red:

  1. predstavitev osnutka Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19,
  2. prednostna naloga: Ohraniti pravice, graditi vrednote,
  3. značilnosti in posebnosti programa in dela oddelka (šola v naravi, ekskurzije, dnevi dejavnosti, izbirni predmeti,…),
  4. pregled in dopolnitev Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda,
  5. postopek pridobitve in uveljavljanje statusa učenca,
  6. šolska prehrana,
  7. imenovanje/potrditev članice/člana Sveta staršev,
  8. dopolnilni in dodatni pouk ter medsebojna pomoč pri učenju,
  9. vprašanja, predlogi, pobude.

Sestanek bo predvidoma trajal uro in pol.

Pričakujem vašo udeležbo in vas pozdravljam.

 

                                                                              Vinko Hostar, ravnatelj

Dostopnost