Od 5. 3. 2022  uporaba zaščitne maske za učence ni več obvezna. Prav tako uporaba zaščitne maske ni obvezna za strokovne delavce in druge zaposlene, ki sodelujejo pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa v osnovnem šolstvu.