Zdrava šola

Projekt zdrava šola je skupno delo treh evropskih organizacij in sicer:

  • svetovne zdravstvene organizacije, ki skrbi za promocijo zdravja,
  • Sveta Evrope,
  • Evropske unije, ki skrbi za povezavo med državama.

 

Naša osnovna šola je certifikat ZDRAVA ŠOLA pridobila 11. novembra 2008.

Podeljen je bil na osnovi aktivnega sodelovanja v slovenski mreži zdravih šol, podpiranja usmeritve promocije zdravja in soustvarjanja zdravju prijaznega šolskega okolja.

S pridobitvijo CERTIFIKATA smo se zavezali, da bomo sledili ciljem evropske in slovenske mreže zdravih šol.

CILJI  EVROPSKE  IN SLOVENSKE MREŽE  ZDRAVIH ŠOL:
Vse šole, ki so vstopile v mrežo Zdravih šol, so se zavezale, da bodo spodbujale uresničevanje naslednjih 12 ciljev:

– Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.

– Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci.

– Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.

– Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.

– Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.

– Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.

– Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih  učencev  in učiteljev.

– Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in Šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.

– Spoštovali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

– Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.

– Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.

Vsako šolsko leto znova pripravimo načrt delovanja. Učence spodbujamo k zdravemu načinu življenja, urejanju šolske okolice, skrbimo za šolski eko vrt in zgledno sodelujemo z zdravstveno in zobozdravstveno službo. En dan v letu namenimo posebni temi, ki se kot rdeča nit pojavlja v programu mreže Zdravih šol v Sloveniji. Trudimo se, da bi novosti, ki jih uvajamo dobile stalno mesto v našem načinu življenja in da se bo naš trud sčasoma obrestoval.

Zapisala: Katarina Požun Brinovec, vodja Zdrave šole na OŠ Senovo

 

Prihajoči dogodki

V izbranih kategorijah ni prispevkov.

Arhivi