Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti so namenjene vsem učencem šole. V okviru interesnih dejavnosti učenci razvijajo svoje sposobnosti, zadovoljujejo interese ter želje. Predvsem pa na organiziran način koristno preživljajo del svojega prostega časa. Vsak učenec naj bo vključen vsaj k eni interesni dejavnosti.

 

Interesne dejavnosti Vključeni učenci Št. ur / letno

Mentorji

Likovni krožek 1 1. – 2. r. 35 ga. Ana Bogovič
Likovni krožek 2 3. – 5. r. 35 ga. Ana Bogovič
Likovni krožek 3 6. – 9. r. 35 ga. Greta Hostnik
Folklorni krožek 1. – 2. r. 35 ga. Helena Fakin
Folklorni krožek 3. – 4. r. 35 ga. Slavka Petrovič
Folklorni krožek 5. – 7. r. 35 ga. Mojca Ulčnik
Lutkovno–pravljični krožek 1. – 4. r. 35 ga. Jasmina Kene

Recitacijski krožek

za 26. 12.

za 8. 2.

za 25. 6.

1. – 9. r. 35

 

ga. Silva Kolman

ga. Klara Humek

ga. Marjana Mešiček

Dramski krožek 1. – 4. r. 35 ga. Aleksandra Macur
Dramski krožek 5. – 9. r. 35 ga. Klara Humek
Šolsko novinarstvo 5. – 9. r. 35 ga. Irena Škoberne
Tehniški  krožek 4. – 9. r. 35 g. Gregor Ivanšek
Foto–video krožek 4. – 9. r.

17,5

17,5

g. Gregor Ivanšek

ga. Simona Šoštar

 Male sive celice 6. – 8. r.  17,5  ga. Jasmina Kene
UNESCO Tabor ustvarjalcev
dobrih vesti
6. – 9. r. 35 ga. Irena Škoberne
e-Twinning 6. – 9. r. 17,5 ga. Lea Opravž Ostrelič
Pevski zbor 1. – 5. r. 70 g. Peter Bunetić
Pevski zbor 6. – 9. r. 140 g. Peter Bunetić
 Ekološki krožek 1. – 6. r.  17,5 ga. Katja Vraničar
Čebelarski krožek 3. – 9. r. 17,5 g. Matjaž Lipovž
Hortikulturni krožek 6. – 9. r.  35 ga. Marinka Žarn
Akvarijski krožek 7. – 9. r. 17,5 ga. Katarina Požun Brinovec
Mladi planinci 1. – 5. r. 40 ® ga. Klara Humek
Mladi planinci 6. – 9. r. 40 ® ga. Loti Ašič
Prometni krožek 6. – 9. r. 17,5 ga. Marjana Likar
Kolesarski izpit 5. r 20 ga. Katja Vraničar
Športne igre 3. – 9. r. 35 g. Goran Brečko
Šport 1. – 9. r. 35 ga. Antonija Zakšek
Odbojka 7. – 9. r. 60 ® ga. Antonija Zakšek
Šahovski krožek 1. – 9. r. 70 g. Ivan Gmajner
Filatelistični krožek 3. – 9. r. 35 g. Anton Petrovič
Prva pomoč 6. – 9. r. 17,5 ga. Katarina Požun Brinovec
Mala odbojka 3. – 6. r. 60 ® ga. Antonija Zakšek
Mali rokomet 1. – 5. r. 60 ® g. Goran Brečko
Angleški klub 6. – 9. r. 17,5 ga. Lea Opravž Ostrelič
Gibalno-ustvarjalni krožek 2. – 5. r. 35 ga. Marjana Likar

 

Prihajoči dogodki

V izbranih kategorijah ni prispevkov.

Arhiv