OSNOVNI PODATKI IN KONTAKTI ZAPOSLENIH

Osnovni podatki

Naziv šole:
Osnovna šola XIV. divizije Senovo
Naslov:
Trg XIV. divizije 3, 8281 Senovo
Telefon:
07 48 81 900
Faks:
07 48 81 911
E-mail: 
os.senovo@guest.arnes.si
Poslovni račun:  
SI56 0110 0600 0030 287
Davčna št.:    
26071240

telefonske številke za stik s šolo

 

Ravnatelj – Andrej Lenartič 07 48 81 903
Pomočnica ravnatelja – Irena Škoberne 07 48 81 915
Svetovalna služba – Svjetlana Mišković 07 48 81 919
Tajništvo in računovodstvo 07 48 81 900
Zbornica  07 48 81 912
Kuhinja 07 48 81 913
Knjižnica 07 48 81 914
Naravoslovni kabinet 07 48 81 916
LUM – GOS kabinet 07 48 81 907
Družboslovni kabinet 07 48 81 918
Kabinet igralnica 07 48 81 908
Kabinet šport 07 48 81 904