AA 

STROKOVNI DELAVCI

 

ODDELEK / UČILNICA

RAZREDNIŠTVO

POUČUJE

1. a/P6

ga. Ana BOGOVIČ

razredni p.

1. b/P5

ga. Andraž POLUTNIK

razredni p.

2. a/P7

ga. Barbara RADI

razredni p.

2. b/P8

ga. Špela DIMIČ

razredni p.

3. a/A6

ga.  Aleksandra MACUR

razredni p.

3. b/A7

ga.  Patricija HOSTAR

razredni p.

4. a/A11

g. Anton PETROVIČ

razredni p.

4. b/A10

ga. Silva KOLMAN

razredni p.

5. a/C8

5. b/C7

ga. Katja VRANIČAR

ga. Marjana LIKAR

 

 

razredni p.

 

razredni p.

 

 

 

PB1/P5

ga. Nika RADI

PB

PB2/P8

ga. Zala GROBELŠEK

PB

PB3/A7

ga. Simona KOVAČ

PB

 PB4/A11

g. Matjaž LIPOVŽ

PB

 

   

6. a/B4

7. a/K2

ga. Katarina POŽUN BRINOVEC

g. Peter BUNETIĆ

NAR, BIO, KEM, OIP 

 

 GUM, OIP, NIP, ROID

 

7. b/C4

ga. Irena ŠKOBERNE

SLJ

8. a/C22

ga. Mateja KODRIČ

GOS, BIO, OIP, PB

9. a/C3

ga. Lea OPRAVŽ OSTRELIČ

TJA, GEO, DKE, OIP

9. b/C5

ga. Klara HUMEK

SLJ

 

 

PEDAGOŠKO DELO V ŠOL. L. 2021/22 IZVAJAJO TUDI NERAZREDNIKI:

ga. Zala GROBELŠEK

LUM, OIP

ga. Jasmina KENE

OIP, JV

g. Matjaž LIPOVŽ

TJA

g. Goran BREČKO

ŠPO, OIP, NIP

ga. Vida GERŠAK

Knjižnica in knjižnična vzgoja

ga. Antonija ZAKŠEK

ŠPO, OIP, NIP

ga. Katarina KALIN

TJA

ga. Simona KOVAČ

 

 ZGO, GEO, DKE

 g. Matic HABINC

 MAT, FIZ

ga. Marinka ŽARN

MAT

ga. Svjetlana MIŠKOVIČ

DSP

ga. Sergeja HABINC

 

RP, ROID
ga. Jerneja KRŽAN LAB, TIT, NIP, OIP

ga. Melita JAZBEC

DSP – stalna spremljevalka

ga. Urška TOVORNIK

DSP – stalna spremljevalka

ga. Anja CIRNSKI

DSP

ga. Nina PANTIĆ ĆEHAJIĆ

DSP

ga. Bernarda BUDIČ

DSP

ga. Iva PRAH

DSP

ga. Veronika TAMBOLAŠ

DSP

ga. Danijela ŠVAJGER

DSP

ga. Polona TRATNIK

DSP

ga. Eva VODEB

DSP

ga. Doroteja TERIHAJ

DSP

   

 

 

OSTALI ZAPOSLENI

 

ga. Sergeja HABINC

V. D. RAVNATELJA

 

POMOČNICA RAVNATELJA

ga. Breda BRILEJ

RAČUNOVODKINJA

ga. Silva SIKOŠEK

TAJNICA VIZ

ga. Svjetlana MIŠKOVIĆ

SVETOVALNA DELAVKA

ga. Vida GERŠAK

KNJIŽNIČARKA

ga. Vesna KARTUŠ

ga. Milena ŽUPANC

ga. Lidija LISEC

KUHARICE

g. Ivan BAZNIK

g. Matej PILETIČ

HIŠNIKA

ga. Suzana ŠTURBEJ

ga. Branka BOŽIČNIK

ga. Ane JELIČIĆ

ga. Irena KARTUŠ

ga. Marjana LAPUH

ga. Nada ŠTURBEJ

ga. Vesna SENIČAR

ČISTILKE