STROKOVNI DELAVCI

 

ODDELEK / UČILNICA

RAZREDNIŠTVO

POUČUJE

1. a/P7

ga. Barbara RADI

ga. Anja CIRNSKI

razredni p.

druga strokovna delavka, PB

1. b/P8

ga. Špela DIMIČ

ga. Anja CIRNSKI

razredni p.

druga strokovna delavka, PB

2. a/P6

ga. Ana BOGOVIČ

razredni p.

2. b/P5

g. Andraž POLUTNIK

razredni p.

3. a/A7

ga.  Patricija HOSTAR

razredni p., PB

3. b/A6

ga.  Aleksandra MACUR

razredni p.

4. a/A11

g. Anton PETROVIČ

razredni p.

4. b/A10

ga. Marjana LIKAR

razredni p.

5. a/C8

ga. Katja VRANIČAR

razredni p.

 

PB1/P8

ga. Silva KOLMAN

PB

PB2/P5

ga. Greta HOSTNIK

PB

PB3/A7

ga. Simona ŠOŠTAR

PB

 PB4/A11

g. Matjaž LIPOVŽ

PB

     

6. a/K2

g. Peter BUNETIĆ

GUM, OIP, ROID

6. b/C4

ga. Irena ŠKOBERNE

SLJ

7. a/C7

ga. Mateja KODRIČ

GOS, BIO, OIP

8. a/C3

ga. Lea OPRAVŽ OSTRELIČ

TJA, GEO, DKE, OIP

8. b/C5

ga. Klara HUMEK

SLJ, PB

9. a/B8

ga. Katarina POŽUN BRINOVEC

NAR, KEM, BIO, OIP

9. b/B7

ga. Marinka ŽARN

MAT

 

 

PEDAGOŠKO DELO V ŠOL. L. 2021/22 IZVAJAJO TUDI NERAZREDNIKI:

ga. Greta HOSTNIK

LUM, OIP

ga. Jasmina KENE

NIP, JV

g. Matjaž LIPOVŽ

TJA

g. Goran BREČKO

ŠPO, OIP, NIP

ga. Simona ŠOŠTAR

Knjižnica in knjižnična vzgoja

ga. Antonija ZAKŠEK

ŠPO, OIP, NIP

ga. Katarina KALIN

TJA

g. Roman PLETERSKI

 

 ZGO, GEO, DKE

 g. Matic HABINC

 MAT, FIZ, PB

ga. Petra HOTKO

PB

ga. Svjetlana MIŠKOVIČ

DSP

ga. Teja BRADAČ

DSP, PB

ga. Simona KOVAČ

OIP

ga. Sergeja HABINC

RP, ROID

ga. Jerneja KRŽAN

LAB, TIT, NIP

ga. Melita JAZBEC

DSP – stalna spremljevalka

ga. Urška TOVORNIK

DSP – stalna spremljevalka

ga. Nina PANTIĆ ĆEHAJIĆ

DSP

ga. Lucija NOVŠAK

DSP

ga. Sabina POŽUN

DSP

ga. Veronika TAMBOLAŠ

DSP

ga. Danijela ŠVAJGER

DSP

ga. Veronika SIMONČIČ

DSP

ga. Eva VODEB

DSP

ga. Estera ŽIBERT

DSP

   

 

 

OSTALI ZAPOSLENI

 

g. Vinko HOSTAR

RAVNATELJ

ga. Sergeja HABINC

POMOČNICA RAVNATELJA

ga. Breda BRILEJ

RAČUNOVODKINJA

ga. Silva SIKOŠEK

TAJNICA VIZ

ga. Svjetlana MIŠKOVIĆ

SVETOVALNA DELAVKA

ga. Simona ŠOŠTAR

KNJIŽNIČARKA

ga. Valentina LAMOVŠEK

ga. Milena ŽUPANC

ga. Lidija LISEC

KUHARICE

g. Ivan BAZNIK

g. Robi POŽUN

HIŠNIKA

ga. Suzana ŠTURBEJ

ga. Branka BOŽIČNIK

ga. Ane JELIČIĆ

ga. Irena KARTUŠ

ga. Marjana LAPUH

ga. Nada ŠTURBEJ

ga. Vesna SENIČAR

ČISTILKE