Ustanovitelj, Občina Krško, je dolžna zagotoviti brezplačen prevoz za učence šole, ki imajo stalno prebivališče oddaljeno od šole več kot 4 km. V šolo se lahko vozijo tudi učenci, ki so oddaljeni manj kot 4 km od šole, če je Svet za preventivo in vzgojo Občine Krško izdal sklep, da je njihova pot do šole označena kot bolj nevarna. Vozači so dolžni obiskovati varstvo vozačev. Za vse učence, ki se v šolo vozijo, je organizirano varstvo vozačev po končanem pouku do 14.00 v učilnici B8. V tem času učenci pojedo kosilo, napišejo domače naloge ali opravijo druge šolske obveznosti.

VOZNI RED ZA AVTOBUS

DOBROVA – ŠEDEM – RAVNE – SENOVO

POSTAJEZJUTRAJPO POUKU
DOBROVA6.30 
ŠEDEM6.45 
RAVNE6.50 
SENOVO7.0014.15
SENOVO Dodatna vožnja: Šedem – Reštanj – Mali Kamen 13.05

ZG. REŠTANJ – REŠTANJ – BELO – MALI KAMEN – SENOVO

POSTAJEZJUTRAJPO POUKU
ZG. REŠTANJ7.05 
REŠTANJ7.07 
BELO7.08 
MALI KAMEN (MINA)7.12 
MALI KAMEN (VRH)7.14 
SENOVO7.2513.55
SENOVO Dodatna vožnja: Šedem – Reštanj – Mali Kamen 13.05

Iz Gorenjega Leskovca, Brezja pri Dovškem, Zaloga, z Lošc, s Prebkovja in s Švarča se letos v šolo vozijo učenci s šolskima kombijema po sledečem voznem redu:

Prevozi šolskega kombija V ŠOLO

GOR. LESKOVEC – BREZJE PRI DOVŠKEM – SENOVO

Smer vožnjeOdhod kombija (zjutraj)
GOR. LESKOVEC6.45
BREZJE (VRH) – BREZJE7.10
SENOVO 

Smer vožnjeOdhod kombija (zjutraj)
Zalog, Ložce, Prebkovje (1. skupina)6.25
Ložce, Prebkovje (2. skupina)6.50
Švarč – Okrog7.10
 

Prevozi šolskega kombija IZ ŠOLE

13. 00 – Senovo – Prebkovje – Jablance – Ložce – Zalog

13. 10 – Senovo – Vrhe – Gorenji Leskovec

13. 55 – Senovo – Mali Kamen – Švarč

13. 55 – Senovo – Vrhe – Gorenji Leskovec, Prebkovje – Jablance – Ložce – Zalog

14. 20 – Senovo – Jablance – Ložce – Zalog – kombi vozi samo PO POTREBI

NAČRT VARNIH ŠOLSKIH POTI