Prevozi učencev

Ustanovitelj, Občina Krško, je dolžna zagotoviti brezplačen prevoz za učence šole, ki imajo stalno prebivališče oddaljeno od šole več kot 4 km. V šolo se lahko vozijo tudi učenci, ki so oddaljeni manj kot 4 km od šole, če je Svet za preventivo in vzgojo Občine Krško izdal sklep, da je njihova pot do šole označena kot bolj nevarna. Vozači so dolžni obiskovati varstvo vozačev. Za vse učence, ki se v šolo vozijo, je organizirano varstvo vozačev po končanem pouku do 14.50 v učilnici B8. V tem času učenci pojedo kosilo, napišejo domače naloge ali opravijo druge šolske obveznosti.

 

VOZNI RED:

1. AVTOBUS

DOBROVA – ŠEDEM – RAVNE – SENOVO

POSTAJE

ZJUTRAJ

PO POUKU

DOBROVA

6.30

 

ŠEDEM

6.45

 

RAVNE

6.50

 

SENOVO

7.00

14.15

SENOVO

 

Dodatna vožnja: Šedem – Reštanj – Mali Kamen

13.05

 

2. AVTOBUS

ZG. REŠTANJ – REŠTANJ – BELO – MALI KAMEN – SENOVO

POSTAJE

ZJUTRAJ

PO POUKU

ZG. REŠTANJ

7.05

 

REŠTANJ

7.07

 

BELO

7.08

 

MALI KAMEN (MINA)

7.12

 

MALI KAMEN (VRH)

7.14

 

SENOVO

7.25

13.55

SENOVO

 

Dodatna vožnja: Šedem – Reštanj – Mali Kamen

13.05

 

 

Iz Gorenjega Leskovca, Brezja pri Dovškem, Zaloga, z Lošc, s Prebkovja in s Švarča se letos v šolo vozijo učenci s šolskima kombijema po sledečem voznem redu:

  1. KOMBI

GOR. LESKOVEC – BREZJE PRI DOVŠKEM – SENOVO

Smer vožnje

Odhod kombija

(zjutraj)

Odhod kombija

(po pouku)

GOR. LESKOVEC

6.45

 

BREZJE (VRH) – BREZJE

7.10

 

SENOVO

 

13.05 in 13.55

 

 

  1. KOMBI

Smer vožnje

Odhod kombija

(zjutraj)

Odhod kombija

(po pouku)

Zalog, Ložce, Prebkovje

(1. skupina)

6.25

14.05 oz.14.30

Ložce, Prebkovje

(2. skupina)

6.50

 13.00, 14.05

Švarč – Okrog

7.10

14.30 oz. po potrebi 14.45

 

 

Dodatna vožnja:

Ložce – Prebkovje

12.30

Vožnje kombija bomo prilagajali dejavnostim učencev/učenk.

Prihajoči dogodki

V izbranih kategorijah ni prispevkov.

Arhivi