Potekajo skozi celo šolsko leto v različnih oblikah pri pouku, interesnih dejavnostih, raziskovalnih nalogah, naravoslovnih šolah v naravi, naravoslovnih dnevih.

Pripravili bomo dva skupna projektna naravoslovna dneva:

1. NARAVOSLOVNI DAN: ZDRAVJE – LEPA BESEDA LEPE ODNOSE NAJDE – 5 ur, 17. november 2023

2. NARAVOSLOVNI DAN: EKODAN SKRB ZA NAŠE OKOLJE – 5 ur, april 2024

TEME OSTALIH NARAVOSLOVNIH DNI SO:

1. razred: OLIMJE – maj 2024

2. razred: ŽIVALSKI VRT V LJUBLJANI – maj 2024

3. razred: MINI CITY LJUBLJANA – maj 2024

4. razred: NA MORJU – junij 2024

5. razred: VODA – december 2023

6. razred: KOZJANSKI PARK – maj 2024         

7. razred: CŠOD Radenci, 2. – 5. april 2024

8. razred: POSTONJSKA JAMA, PREDJAMSKI GRAD  

                maj 2023      

9. razred: NEK – 12. junij 2024