Učenci zadovoljujejo potrebe po gibanju, gibalnem izražanju in ustvarjalnosti, se sprostijo in razvedrijo. Razvijajo tovarištvo, medsebojno sodelovanje, spoštujejo lastne in tuje dosežke, utrjujejo si samozavest in pridobivajo trajne športne navade ter se usposabljajo za samostojne športne aktivnosti. Ob povezavi z načeli in cilji zdravstvene vzgoje in naravoslovnih dni se zavedajo pomena varovanja okolja in zdravja in si oblikujejo spoštovanje do narave. Športni dnevi so planirani v naslednjih terminih:

1. triletje

1. ŠPORTNI DAN – 7. 9. 2023

· 1. do 3. razred: predstavitev športov – Teden športa

2. ŠPORTNI DAN – 22. 9. 2023

· pohod: 1. r.: Šedem

               2. r.: Brezje

               3. r.: Reštanj, Mali Kamen

3. ŠPORTNI DAN – 24. 1. 2024

· 1. – 3. r.: igre na snegu

4. ŠPORTNI DAN – april 2024

· 1. – 3. r.: atletski troboj in testiranje za športno-vzgojni karton

5. ŠPORTNI DAN – maj 2024

·  orientacija

4. razred

1. ŠPORTNI DAN – 7. 9. 2023

· orientacija

2. ŠPORTNI DAN  – 22. 9. 2023

· planinski pohod  

3. ŠPORTNI DAN – 24. 1. 2024

· drsanje (Čatež)

4. ŠPORTNI DAN – junij 2024

· športne igre  (realizira se v šoli v naravi)

5. ŠPORTNI DAN – junij 2024

· plavanje (realizira se v šoli v naravi)

5. razred

1. ŠPORTNI DAN – 4. 9. 2023

· plavanje, igre na vodi, tekmovanje ali športne igre

2. ŠPORTNI DAN – 22. 9. 2023

· planinski pohod

3. ŠPORTNI DAN – 24. 1. 2024

· drsanje (Čatež)

4. ŠPORTNI DAN – april 2024

·  atletski troboj in športne igre

5. ŠPORTNI DAN – maj 2024

· kolesarjenje

6. razred in 3. triletje:

1. ŠPORTNI DAN, 4. 9. 2023

· plavanje, igre na vodi, tekmovanje ali športne igre, preverjanje plavanja – 6. razred  (6. do 9. r.)  

2. ŠPORTNI DAN, 22. 9. 2023

· pohod na Grmado ali Bohor (6. do 9. r.)  

3. ŠPORTNI DAN, 23. 1. 2024

· 7., 8. in 9. r.: smučanje, drsanje (Rogla, Čatež)

· 6. r.: smučanje v zimski šoli v naravi (marec 2024)

4. ŠPORTNI DAN, 18. 4. 2024

·  peteroboj (6. do 9. r.)

5. ŠPORTNI DAN

· športne igre ali kolesarjenje –  6. in 8. razred (12. 6. 2024)

· naravoslovna šola v naravi – 7. razred (april 2024)

· zaključna ekskurzija – 9. razred (11. junij 2024)

Možne so menjave vsebin in datumov izvedb glede na vreme.