Šolski sklad pridobiva sredstva za financiranje nadstandardnih dejavnosti v šoli in nakup nadstandardne opreme, ki omogočajo zviševanje standarda vzgojno-izobraževalnega procesa.

Sredstva pridobiva iz prostovoljnih prispevkov staršev, prispevkov pravnih in fizičnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Prispevate lahko po svojih zmožnostih na račun: SI56 0110  0600  0030  287, pripišite “Za šolski sklad”. Za vsak prispevek vam bomo hvaležni.

Vsi pa imamo možnost, da lahko šolskemu skladu namenite do največ 0.3% dela dohodnine za posamezno šolsko leto.

OBRAZEC ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ŠOLSKEMU SKLADU