Sestava sveta šole

Predstavniki delavcev šole

Anton Petrovič – predsednik

Lea Opravž Ostrelič – podpredsednica

Mojca Bohorič

Katarina Požun Brinovec

Breda Brilej

Predstavniki staršev

Andreja Jankovič Deržič

Urška Uršič

Matej Ulčnik

Predstavniki ustanovitelja

Vlado Grahovac

Jože Stopar

Anton Kink

POSLOVNIK O DELU SVETA ŠOLE

Poslovnik

ZAPISNIKI SEJ SVETA ŠOLE

V pripravi