Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti

Za šolsko leto 2023/24:

 


 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 

 

 

 


 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 

PRIJAVNICE

 

 

 

 

 

 

   

    

     

     Za šolsko leto 2020/21:

     

    Izbirni predmeti v predmetniku osnovne šole predstavljajo tisti del programa, ki ga, glede na interese, želje in zmožnosti, učenci lahko izberejo sami.


    OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

    Učenci imajo v 3. triletju v predmetniku OBVEZNE IZBIRNE PREDMETE, ki jih izvajamo v obsegu 35 ur (9. razred 32 ur) letno, oz. tuji jezik 70 ur (9. razred 64 ur) letno. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi več, če s tem soglašajo njegovi starši. Če izbere več ur pouka, starši podpišete SOGLASJE, enako tudi, če bo uveljavljal kot izbirni predmet pouk v glasbeni šoli. Tudi pri izbirnih predmetih so učenci ocenjeni. Naši učenci so za to šolsko leto izbrali naslednje obvezne izbirne predmete: NEMŠČINA 1, NEMŠČINA 2, ŠPANŠČINA 1, TURISTIČNA VZGOJA, LIKOVNO SNOVANJE 2, SODOBNA PRIPRAVA HRANE, RAČUNALNIŠTVO (UREJANJE BESEDIL), POSKUSI V KEMIJI, IZBRANI ŠPORT, ŠPORT ZA ZDRAVJE,  ŠPORT ZA SPROSTITEV, RETORIKA, ASTRONOMIJA, OBDELAVA GRADIV (LES).


    NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

    Učenci lahko izberejo eno ali dve uri NEOBVEZNIH izbirnih predmetov – ali pa se za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta sploh ne odločijo.

    Ko se učenec za izbiro odloči, mora predmet v določenem šolskem letu obiskovati in je ocenjen.

    V šolskem letu 2020/2021 bomo izvajali naslednje neobvezne izbirne predmetov:

    • v 1. triletju se bodo  učenci 1. razreda učili ANGLEŠČINO kot neobvezen izbirni predmet.

     v 2. triletju (oz. v 4., 5. in 6. razredu) so učenci izbrali neobvezne izbirne predmete: NEMŠČINO, ŠPORT,  RAČUNALNIŠTVO IN TEHNIKO.

     Prihajoči dogodki

     V izbranih kategorijah ni prispevkov.

     Arhivi

     Dostopnost