Interesne dejavnosti so namenjene vsem učencem šole. V okviru interesnih dejavnosti učenci razvijajo svoje sposobnosti, zadovoljujejo interese ter želje. Predvsem pa na organiziran način koristno preživljajo del svojega prostega časa. Vsak učenec naj bo vključen vsaj k eni interesni dejavnosti.

InteresnE dejavnostIVključeni učenciŠt. ur/ LETNOMentorJI
Likovni krožek 11. – 2. r.35ga. Ana Bogovič
Likovni krožek 23. – 5. r.35ga. Ana Bogovič
Likovni krožek 36. – 9. r.35ga. Lea Matko
Folklorni krožek1. – 2. r.35ga. Špela Dimič
Folklorni krožek3. – 5. r.35ga. Špela Dimič
Pravljični krožek1. – 2. r.35ga. Jasmina Kene
Recitacijski krožek za 26. 12. za 8. 2. za 25. 6.  1. – 9. r.  35  ga. Klara Humek g. Andraž Polutnik ga. Špela Dimič
Dramski krožek1. – 4. r.35ga. Patricija Hostar
Dramski krožek5. – 9. r.35ga. Klara Humek
Šolsko novinarstvo5. – 9. r.17,5ga. Jasmina Kene
Šolski vrt1. – 9. r.35ga. Aleksandra Macur
Foto-video krožek4. – 9. r.17,5 17,5ga. Mateja Kodrič ga. Lea Matko
Male sive celice6. – 8. r.17,5ga. Katarina Kalin
UNESCO Tabor ustvarjalcev dobrih vesti6. – 9. r.17,5 17,5ga. Irena Škoberne ga. Špela Dimič
e-Twinning2. – 9. r.17,5 17,5ga. Lea Opravž Ostrelič ga. Katarina Kalin
Pevski zbor1. – 2. r.35g. Peter Bunetič
Pevski zbor3. – 5. r.70g. Peter Bunetič
Pevski zbor5. – 9. r.105g. Peter Bunetič
Ekološki krožek1. – 6. r.17,5ga. Marjana Likar
Čebelarski krožek3. – 9. r.17,5g. Matjaž Lipovž
Hortikulturni krožek6. – 9. r.35ga. Marinka Žarn
Akvarijski krožek7. – 9. r.17,5ga. Katarina P. Brinovec
Mladi planinci1. – 5. r.®g. Andraž Polutnik
Mladi planinci6. – 9. r.®ga. Klara Humek
Prometni krožek6. – 9. r.17,5ga. Patricija Hostar
Kolesarski izpit5. r.20 20ga. Katja Vraničar ga. Marjana Likar
Športne igre3. – 9. r.35g. Goran Brečko
Mali rokomet1. – 5. r.35g. Goran Brečko
Šport1. – 9. r.35ga. Antonija Zakšek
Odbojka7. – 9. r.35ga. Antonija Zakšek
Prva pomoč6. – 9. r17,5ga. Katarina P. Brinovec
Angleški klub6. – 9. r.17,5ga. Lea Opravž Ostrelič
Erasmus +6. – 9. r35ga. Lea opravž Ostrelič
Vesela šola4. – 9. r.17,5ga. Katarina Kalin
Drevo=življenje3. – 5. r.35ga. Sergeja Habinc
Tabor nadarjenih4. – 9. r.12,5ga. Svjetlana Mišković
Filatelistični krožek3. – 9. r. g. Anton Petrovič
Knjižničarski krožek4. – 9. r. ga. Vida Geršak