Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti so namenjene vsem učencem šole. V okviru interesnih dejavnosti učenci razvijajo svoje sposobnosti, zadovoljujejo interese ter želje. Predvsem pa na organiziran način koristno preživljajo del svojega prostega časa. Vsak učenec naj bo vključen vsaj k eni interesni dejavnosti.

 

InteresnE

dejavnostI

Vključeni učenci

Št. ur/

LETNO

MentorJI

Likovni krožek 1

1. – 2. r.

35

ga. Ana Bogovič

Likovni krožek 2

3. – 5. r.

35

ga. Ana Bogovič

Likovni krožek 3

6. – 9. r.

35

ga. Greta Hostnik

Folklorni krožek

1. – 2. r.

35

ga. Špela Dimič

Folklorni krožek

3. – 5. r.

35

ga. Špela Dimič

Nemške urice

4. – 6. r

35

ga. Jasmina Kene

Pravljični krožek

1. – 2. r.

35

ga. Jasmina Kene

Recitacijski krožek

za 26. 12.

za 8. 2.

za 25. 6.

 

1. – 9. r.

 

35

 

ga. Irena Škoberne

ga. Irena Škoberne

ga. Irena Škoberne

Dramski krožek

1. – 4. r.

35

ga. Aleksandra Macur

Dramski krožek

5. – 9. r.

35

ga. Klara Humek

Šolsko novinarstvo

5. – 9. r.

17,5

ga. Jasmina Kene

Šolski vrt

1. – 9. r.

35

ga. Aleksandra Macur

Foto-video krožek

4. – 9. r.

17,5

17,5

ga. Mateja Kodrič

ga. Simona Šoštar

Male sive celice

6. – 8. r.

17,5

ga. Katarina Kalin

UNESCO Tabor

ustvarjalcev dobrih vesti

6. – 9. r.

35

ga. Irena Škoberne

e-Twinning

6. – 9. r.

17,5

17,5

ga. Lea Opravž Ostrelič

ga. Katarina Kalin

Pevski zbor

Pevski zbor

1. – 2. r.

3. – 5. r.

35

70

g. Peter Bunetić

g. Peter Bunetić

Pevski zbor

6. – 9. r.

105

g. Peter Bunetić

Ekološki krožek

1. – 6. r.

17,5

ga. Katja Vraničar

Čebelarski krožek

3. – 9. r.

17,5

g. Matjaž Lipovž

Hortikulturni krožek

6. – 9. r.

35

ga. Marinka Žarn

Akvarijski krožek

7. – 9. r.

17,5

ga. Katarina P. Brinovec

Mladi planinci

1. – 5. r.

15 ®

ga. Klara Humek

Mladi planinci

6. – 9. r.

15 ®

ga. Svjetlana Mišković

Prometni krožek

6. – 9. r.

17,5

ga. Marjana Likar

Kolesarski izpit

5. r.

30

ga. Katja Vraničar

Športne igre

3. – 9. r.

35

g. Goran Brečko

Mali rokomet

1. – 5. r.

60 ®

g. Goran Brečko

Šport

1. – 9. r.

35

ga. Antonija Zakšek

Mala odbojka

3. – 6. r.

60 ®

ga. Antonija Zakšek

Odbojka

7. – 9. r.

60 ®

ga. Antonija Zakšek

Šahovski krožek

1. – 9. r.

70

g. Ivan Gmajner

Filatelistični krožek

3. – 9. r.

 

g. Anton Petrovič

Prva pomoč

6. – 9. r

17,5

ga. Katarina P. Brinovec

Angleški klub

6. – 9. r.

17,5

ga. Lea Opravž Ostrelič

Erasmus +

6. – 9. r

35

ga. Lea Opravž Ostrelič

Lego krožek

1. – 3. r

17,5

ga. Marjana Mešiček

Knjižničarski krožek

4. – 9. r.

 

ga. Simona Šoštar

Klub za razmišljanje

4. – 9. r.

 

ga. Simona Šoštar

 

Prihajoči dogodki

V izbranih kategorijah ni prispevkov.

Arhivi