Interesne dejavnosti

 

 

Interesne dejavnosti so namenjene vsem učencem šole. V okviru interesnih dejavnosti učenci razvijajo svoje sposobnosti, zadovoljujejo interese ter želje. Predvsem pa na organiziran način koristno preživljajo del svojega prostega časa. Vsak učenec naj bo vključen vsaj k eni interesni dejavnosti.

URNIK INTERESNIH DEJAVNOSTI

 

Interesne

dejavnosti

Vključeni učenci

Št. ur/

LETNO

Mentorji
Likovni krožek 1 1. – 2. r. 35 ga. Ana Bogovič
Likovni krožek 2 3. – 5. r. 35 ga. Ana Bogovič
Likovni krožek 3 6. – 9. r. 35 ga. Zala Grobelšek
Folklorni krožek 1. – 2. r. 35 ga. Špela Dimič
Folklorni krožek 3. – 5. r. 35 ga. Špela Dimič
Pravljični krožek 1. – 2. r. 35 ga. Jasmina Kene

Recitacijski krožek

za 26. 12.

za 8. 2.

za 25. 6.

 

1. – 9. r.

 

35

 

ga. Silva Kolman

ga. Klara Humek

ga. Patricija Hostar

Dramski krožek 1. – 4. r. 35 ga. Patricija Hostar
Dramski krožek 5. – 9. r. 35 ga. Klara Humek
Šolsko novinarstvo 5. – 9. r. 17,5 ga. Jasmina Kene
Šolski vrt 1. – 9. r. 35 ga. Aleksandra Macur
Foto-video krožek 4. – 9. r. 35 ga. Mateja Kodrič
Male sive celice 6. – 8. r. 17,5 ga. Katarina Kalin

UNESCO Tabor

ustvarjalcev dobrih vesti

6. – 9. r. 35 ga. Irena Škoberne
e-Twinning 2. – 9. r.

17,5

17,5

ga. Lea Opravž Ostrelič

ga. Katarina Kalin

Pevski zbor 1. – 2. r. 35 g. Peter Bunetić
Pevski zbor 3. – 5. r. 70 g. Peter Bunetić
Pevski zbor 5. – 9. r. 105 g. Peter Bunetić
Ekološki krožek 1. – 6. r. 17,5 ga. Marjana Likar
Čebelarski krožek 3. – 9. r. 17,5 g. Matjaž Lipovž
Hortikulturni krožek 6. – 9. r. 35 ga. Marinka Žarn
Akvarijski krožek 7. – 9. r. 17,5 ga. Katarina P. Brinovec
Mladi planinci 1. – 5. r. 15 ® g. Andraž Polutnik
Mladi planinci 6. – 9. r. 15 ® ga. Klara Humek
Prometni krožek 6. – 9. r. 17,5 ga. Patricija Hostar
Kolesarski izpit 5. r.

20

20

ga. Katja Vraničar

ga. Marjana Likar

Športne igre 3. – 9. r. 35 g. Goran Brečko
Mali rokomet 1. – 5. r. 60 ® g. Goran Brečko
Šport 1. – 9. r. 35 ga. Antonija Zakšek
Odbojka 7. – 9. r. 60 ® ga. Antonija Zakšek
Šahovski krožek 1. – 9. r. 70 g. Ivan Gmajner
Filatelistični krožek 3. – 9. r.   g. Anton Petrovič
Prva pomoč 6. – 9. r 17,5 ga. Katarina P. Brinovec
Angleški klub 6. – 9. r. 17,5 ga. Lea Opravž Ostrelič
Erasmus + 6. – 9. r 35 ga. Lea Opravž Ostrelič
Knjižničarski kr. 4. – 9. r.   ga. Vida Geršak
Vesela šola 4. – 9. r. 17,5 ga. Katarina Kalin
Tabor nadarjeni 5. – 8. r. 17.5 ga. Svjetlana Miškovič

 

Prihajoči dogodki

V izbranih kategorijah ni prispevkov.

Arhivi