OBVESTILO ZA STARŠE

Spoštovani starši, že nekaj časa je zaradi del pri Domu XIV. divizije Senovo spremenjen način prihodov v šolo in odhodov iz nje. Najpomembnejše pri tem je, da je poskrbljeno za varnost in nemoten prihod in odhod učencev, zaposlenih in obiskovalcev. Prosimo vas, ne...

OBVESTILO

V počastitev spomina na g. Vinka Hostarja,  dolgoletnega ravnatelja Osnovne šole XIV. divizije Senovo, bo na dan pogreba, 2. 11. 2022, v Osnovni šoli XIV. divizije odprta žalna knjiga. Vanjo se lahko vpišete med 8. in 12. uro.