Izbirni predmeti

Izbirni predmeti v predmetniku osnovne šole predstavljajo tisti del programa, ki ga, glede na interese, želje in zmožnosti, učenci lahko izberejo sami.


OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Učenci imajo v 3. triletju v predmetniku OBVEZNE IZBIRNE PREDMETE, ki jih izvajamo v obsegu 35 ur (9. razred 32 ur) letno, oz. tuji jezik 70 ur (9. razred 64 ur) letno. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi več, če s tem soglašajo njegovi starši. Če izbere več ur pouka, starši podpišete SOGLASJE, enako tudi, če bo uveljavljal kot izbirni predmet pouk v glasbeni šoli. Tudi pri izbirnih predmetih so učenci ocenjeni.

Naši učenci so za to šolsko leto izbrali naslednje obvezne izbirne predmete: NEMŠČINA 3, ŠPANŠČINA 3, GLEDALIŠKI KLUB, ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI, TURISTIČNA VZGOJA, LIKOVNO SNOVANJE 1, SODOBNA PRIPRAVA HRANE, RAČUNALNIŠTVO (UREJANJE BESEDIL IN OMREŽJA), POSKUSI V KEMIJI, IZBRANI ŠPORT, ŠPORT ZA ZDRAVJE,  ŠPORT ZA SPROSTITEV, VERSTVA IN ETIKA, ČEBELARSTVO.


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Učenci lahko izberejo eno ali dve uri NEOBVEZNIH izbirnih predmetov – ali pa se za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta sploh ne odločijo.

Ko se učenec za izbiro odloči, mora predmet v določenem šolskem letu obiskovati in je ocenjen. V šolskem letu 2018/2019 bomo izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete:

  • v 1. triletju se bodo učenci 1. razreda učili ANGLEŠČINO kot neobvezen izbirni predmet.
  • v 2. triletju (oz. v 4., 5. in 6. razredu) so učenci izbrali neobvezne izbirne predmete: RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT in TEHNIKO. 
  • v 3. triletju (7., 8. in 9. razredu) se je premalo učencev odločilo za ponujene NIP.

Prihajoči dogodki

V izbranih kategorijah ni prispevkov.

Arhiv